12 Noiembrie, 2019

STUDIU DE CAZ: Efectele indicării greșite a adresei într-un litigiu

Prin acţiunea civilă, reclamantul J.M. a chemat în judecată pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 5.000 euro, cu titlul de despăgubiri cuvenite în baza Legii nr. 221/2009  pentru condamnarea politică a tatălui său J.M., fiul lui T. şi M., născut la 25.09.1907 în localitatea Z.

În dovedirea acțiunii, reclamantul  a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, martori. 

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat și cum a argumentat instanța hotărârea respectivă?

Prin încheierea nr. 2432/26.11.2012, Tribunalul Caraş-Severin a luat act de renunţarea la judecată a reclamantului.

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut că la termenul din 26.11.2012 s-a prezentat reclamantul J.M. şi a declarat că renunţă la judecată. 

Dacă încheierea  instanţei de fond a fost atacată de către reclamant, ce argumente a adus acesta în calea de atac şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară? Cum a argumentat instanța hotărârea sa?

Da,  încheierea instanţei de fond a fost atacată cu recurs de către reclamant.

În motivarea recursului, reclamantul a arătat că din eroare în acţiunea introductivă a fost consemnată o altă adresă, respectiv localitatea Z., str. P., nr. 171 (în loc de nr. 250), iar la această adresă locuieşte o altă persoană cu numele tot de J.M. Fiind citat, acesta s-a prezentat la instanţă şi a renunţat la judecată.

Reclamantul a arătat că în acest fel s-a produs o eroare, el nefiind citat în cauză.

În dovedirea recursului, a depus la dosar o declaraţie sub semnătură privată a lui J.M., cel care locuieşte la nr. 171, şi acte de stare civilă.

Curtea de apel – opinie majoritară – a constatat că recursul este întemeiat, a casat încheierea instanței de fond și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare în condiţii de legală citare cu reclamantul.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de apel a avut în vedere următoarele considerente:

Reclamantul J.M. a solicitat prin acţiune despăgubiri în baza Legii nr. 221/2009 pentru condamnarea politică a tatălui său J.M., fiul lui T. şi M., născut la 25.09.1907 în localitatea Z.

Prima instanţă, prin încheiere a luat act de renunţarea reclamantului la judecata acţiunii.

În recurs, reclamantul J.M. a făcut însă dovada faptului că nu el este cel care a renunţat la judecată, ci o altă persoană cu acelaşi nume, care locuieşte tot în localitatea Z., dar la altă adresă.

Reclamantul recunoaşte faptul că din eroare în acţiune a indicat greşit adresa din localitatea Z., respectiv nr. 171 în loc de nr. 250.

Fiind citată persoana (tot J.M.) care locuieşte la nr. 171, s-a prezentat în instanţă şi a declarat că renunţă la judecată.

Prin înscrisurile depuse de reclamant în recurs, acesta a făcut dovada faptului că nu el este cel care a fost citat în faţa primei instanţe.

Astfel, a depus o adeverinţă de la Primăria Z., din care rezultă că locuieşte la nr. 250 şi că este identificat cu B.I. seria Z nr.1.

La dosarul de fond, însă, pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare cu reclamantul, (alături de semnătura primitorului) apare indicat BI seria KS nr.3, deci un alt act de identitate.

De asemenea, tot în recurs reclamantul a depus la dosar, în copie, certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie ale tatălui său J.M., care atestă datele indicate în acţiune, respectiv data naşterii şi numele părinţilor acestuia (T. şi M.).

În consecinţă, reclamantul J.M., care a promovat acţiunea din prezentul dosar, nu a fost citat la adresa sa reală (nr. 250) şi nu este el cel care a renunţat la judecată.

Faţă de cele reţinute anterior, s-a impus trimiterea cauzei spre rejudecare în condiţii de legală citare cu reclamantul, în caz contrar încălcându-i-se acestuia dreptul la un proces echitabil. 

Extras din Decizia nr. 1023/11.09.2013 , Curtea de Apel Timișoara-Secţia I civilă, www.portal.just.ro

Ai nevoie de Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu