Prin cererea introductivă de instanţă contestatoarea a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. x/ 11.06.2011 privind acordarea pensiei anticipate parţiale emisă de intimata C.J.P. Neamţ, solicitând anularea acesteia şi emiterea unei noi decizii cu luarea în calcul a adeverinţelor eliberate de S.C. Y S.A. privind încadrarea în grupa a II-a de muncă. De asemenea, contestatoarea a solicitat cheltuielile de judecată ocazionate de acest proces.
În motivarea în fapt a cererii, contestatoarea a arătat că a solicitat anularea deciziei privind acordarea pensiei anticipate parţiale emisă la 11.06.2011 cu luarea în considerare a unei adeverinţe care atestă că în perioada 01.01.1985-01.01.2001 contestatoarea a lucrat în condiţiile grupei a II-a de muncă în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 50/1990, anexa II, pct. 143 conform nominalizării efectuate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 45512/1996.

În probaţiune, contestatoarea a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

În drept, s-au invocat prevederile Legii nr. 263/2010.

Ce apărări a formulat intimata referitor la acţiunea de chemare în judecată a contestatoarei?

Intimata a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că locul de muncă al contestatoarei nu poate fi încadrat în grupa a II-a de muncă.
Intimata a susţinut, în esenţă, că la emiterea deciziei de pensionare nu a avut în vedere înscrierile din carnetul de muncă al contestatoarei referitoare la menţiunile care atestă că aceasta şi-ar fi desfăşurat activitatea în condiţii ce-i conferă dreptul la încadrarea activităţii ca fiind desfăşurată în grupa a II-a de muncă, deoarece în mod greşit a fost încadrată activitatea acesteia în grupa a II-a de muncă, activitatea desfăşurată nefiind desfăşurată în acele condiţii care să-i permită încadrarea în grupa a II-a de muncă conform Ordinului nr. 50/1990.
Intimata a invederat instanţei de judecată că trebuie să ţină cont de prevederile pct. 3 din Ordinul nr. 50/1990 care se referă la categoriile de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în Anexele 1 şi 2, iar activitatea de programator ajutor şi economist nu sunt prevăzute în actul normativ invocat, ea nefăcând parte dintre activităţile desfăşurate în grupa a II-a de muncă.
A mai arătat intimata că din documentele depuse de contestatoare pentru dovedirea încadrării în grupa a II-a de muncă nu se regăseşte aprobarea conducerii departamentului, iar activităţile desfăşurate de aceasta nu pot fi considerate activităţi cu condiţii deosebite.
A susţinut şi că este competentă să decidă dacă documentele care stau la baza emiterii unei decizii de pensionare au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale.
De asemenea, a mai arătat intimata că menţiunile din carnetul de muncă au caracter mediat şi puterea probatorie a carnetului de muncă nu este absolută, iar pentru încadrarea activităţii unei persoane într-o anumită grupă de muncă sunt importante condiţiile concrete în care îşi desfăşoară activitatea, condiţii grele sau nocive şi periculoase, cel puţin 70% în programul de lucru, ori în cazul contestatoarei este posibil ca aceasta să-şi fi desfăşurat ocazional activitatea în aceste condiţii.
De asemenea a precizat că faptul plăţii unor contribuţii la asigurări sociale de stat pentru grupa a II-a nu conferă drepturi salariatului, dacă acesta nu se încadra în categoria ce-i conferă dreptul la condiţii deosebite.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. z/02.10.2012, Tribunalului Neamţ, a admis contestaţia formulată de contestatoarea I. F. în contradictoriu cu intimata C. J. P. Neamţ, a anulat decizia nr. x/ 11.06.2011 emisă de intimată, care a fost obligată să emită o nouă decizie, cu luarea în calcul a perioadei  01.01.1985-01.01.2001 ca fiind desfăşurată în grupa a II-a de muncă, conform înscrierilor din carnetul de muncă al contestatoarei şi a adeverinţelor nr. 16419/19.08.2009 şi nr. 11801/28.05.2009 emise de S.C. Y S.A.. De asemenea, a obligat intimata la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu de avocat.
Pentru a pronunţa hotărârea amintită, instanţa a apreciat că apărarea intimatei, în sensul că locul de muncă al contestatoarei nu poate fi încadrat în grupa a II-a de muncă, nu poate fi reţinută întrucât competenţa nominalizării persoanelor care se încadrează în grupa I şi a II-a de muncă se face de conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi conform pct. 6 din Ordinul nr. 50/1990, iar dovada perioadelor desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în aceste grupe se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă.
S-a considerat că intimata era obligată să se conformeze menţiunilor existente în carnetul de muncă al contestatoarei, neavând competenţa de a reanaliza dacă aceasta a lucrat sau nu în condiţii deosebite ce determină încadrarea activităţii în grupa a II-a de muncă.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către intimată şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată de instanţa de control judiciar? Cum a argumentat instanţa de recurs hotărârea respectivă?

Sentinţa civilă nr. z/02.10.2012 a Tribunalului Neamţ a fost atacată de către intimată, iar instanţa superioară, Curtea de Apel, a menţinut hotărârea respectivă, reţinându-se temeinicia şi legalitatea acesteia.
Instanţa de recurs a reţinut că, potrivit art. 103 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana.
HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede că documentele doveditoare, întocmite în condiţiile legii (acte la care se face referire la  art. 103 alin. 2 din Legea nr. 263/2010), sunt – printre altele – carnetul de muncă şi adeverinţa privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite.
În raport de textele legale menţionate, s-a constatat că recurenta trebuia să aibă în vedere la stabilirea pensiei intimatei atât carnetul de muncă, cât şi adeverinţele privind condiţii de muncă speciale şi/sau deosebite, ceea ce însă a recunoscut că nu a făcut cu motivaţia privitoare la faptul că menţiunile prevăzute de actele prezentate nu ar fi legale.
S-a apreciat că ceea ce este important în cauză este faptul că în mod nelegal recurenta nu a avut în vedere actele prevăzute de lege pentru stabilirea pensiei intimatei.
Faptul că menţiunile cuprinse în carnetul de muncă sau datele cuprinse în adeverinţele în cauză nu ar fi conforme cu dispoziţiile legale nu pot fi analizate în prezenta cauză atât timp cât nu au fost contestate în instanţă de către recurentă.
În situaţia în care ar fi contestat actele în discuţie în instanţă cu privire la legalitatea înscrisurilor din cuprinsul lor, doar instanţa de judecată putea aprecia asupra legalităţii acestora şi în nici un caz angajaţi ai casei judeţene de pensii, iar în raport de soluţia instanţei actele urmau sau nu a fi avute în vedere de recurentă.
Or, în lipsa unei contestări în instanţă a menţiunilor din carnetul de muncă sau din adeverinţe, acestea trebuiau a fi avute în vedere de recurentă la stabilirea pensiei intimatei.
De aceea, motivele de recurs invocate, referitoare la încadrarea sau neîncadrarea activităţii intimatei în grupa a II-a de muncă, nu au fost analizate în raport de obiectul cauzei care vizează legalitatea deciziei de pensionare emisă intimatei.
În considerarea celor reţinute anterior, Curtea de Apel a respins recursul ca nefondat.

Foto:
Free Images

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Stiti!?, de-asta ii iubesc eu pe Magistratii Romaniei!!, sunt singurii care impart Dreptele-Judecati, inaintea Judecatilor de Apoi, aici, pe pamant, celor obiditi!…,

  Respectele mele!!…

  • Felicitari pntru succesul obtinut in acest demers, intr-adevar mai sunt si oameni cu suflet si profesionisti. Sunt in situatie similara si vreau sa fac intii contestatie, am lucrat din 1984 si pina in 2016 intr-o tipografie, pe diverse functii, am avut grupa 2 pina in decembrie 2010, la calculul pensiei nu s-a tinut cont de adeverinta ce atesta grupa de munca eliberata de institutia noastra.

 2. Buna ziua,
  Va rog sa-mi raspundeti de ce Casa de pensii nu elibereaza imediat calul de pensii, dupa ce primesti decizia de pensii acasa.
  Ai dreptul in 30 de zile sa faci contestatie, iar tu nu ai acces la acst calcul decit dupa trecerea perioadei de contestatie.
  Dupa trecerea termenului de contestatie tu daca observi une nereguli nu mai ai dreptul sa faci contestatie, pentru ca acest termen a depasit.
  Va multumesc anticipat pentru raspuns.
  10-07-2015

 3. La calculul pensiei de invaliditate nu mi s-a luat în calcul grupa de munca înscrisă în C.M., respectiv 70 la suta grupa întâi și 30 la sută grupa a doua. Nu am contestat decizia în termen de 30 de zile .După ce s-a schimbat din nou legea pensiilor și am citit ca înscrisurile din C.M.trebuie luate în considerare am făcut contestație la C.P. unde mi s-a spus că numai în instanță îmi pot obține drepturile. Am deschis acțiune și am primit de la tribunal ca trebuie sa fac întâmpinare la contestația C.P.Îmi puteți va rog cum se face această întâmpinare? Va mulțumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here