22 Februarie, 2018

Ştii ce obligaţii fiscale trebuie să depui până joi, 31 ianuarie? Îţi spunem în cadrul articolului!

Până joi, 31 ianuarie, unii dintre contribuabili trebuie să depună la Fisc o serie de obligaţii fiscale, pe care le vom prezenta în cadrul acestui articol. De asemenea, vă vom pune la dispoziţie formularele ANAF, gata pentru a fi descărcate şi câteva informaţii esenţiale cu privire la aceste declaraţii fiscale.

* Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – Formularul 010

Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Se completează în două exemplare.

Descarcă formularul 010, unde vei găsi şi instrucţiunile de completare a documentului!

* Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070

Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă, prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit: organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Descarcă formularul 070, unde vei găsi şi instrucţiunile de completare a documentului!

* Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit – Formularul 220

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: 1. Activităţi independente; 2. Cedarea folosinţei bunurilor; 3. Activităţi agricole impuse în sistem real.

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, precum şi pentru exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net.

Declaraţia se depune şi de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit.  Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Descarcă formularul 220, unde vei găsi şi instrucţiunile de completare a documentului!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu