Conform prevederilor legislative în vigoare, statul de salarii reprezintă un act ce trebuie să se găsească în orice firmă cu salariaţi, caracteristicile documentului fiind reglementate în Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile din anexa 2 la Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Statul de salarii, prezentat în Grupa V – Salarii şi alte drepturi de personal (Cod 14-5-1/a, Cod 14-5-1/b, Cod 14-5-1/c şi Cod 14-5-1/k) din Nomenclatorul documentelor financiar-contabile, serveşte ca:

– document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate;

– document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Acesta se întocmeşte într-un exemplar sau în două exemplare, după caz, lunar, pe secţii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenţă a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc., a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihnă, certificatelor medicale.

Completare

Statul de salarii se semnează, pentru confirmarea exactităţii calculelor, de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii.

Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular.

Pentru centralizarea la nivelul unităţii a salariilor şi a elementelor componente ale acestora, inclusiv a reţinerilor, se pot utiliza aceleaşi formulare de state de salarii.

Plăţile făcute în cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidările, indemnizaţiile de concediu etc. se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă.

Circulaţie

Referitor la circulaţia statului de salarii, se remarcă aspectele potrivit cărora documentul circulă:

la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata (exemplarul 1);

la casieria unităţii pentru efectuarea plăţii sumelor cuvenite (exemplarul 1), după caz;

la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1);

la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2), care va servi la acordarea vizei atunci când se solicită plata salariilor neridicate, după caz.

Arhivare

Statul de salarii se arhivează:

la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plăţi (exemplarul 1);

la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2), după caz.

Conţinut

Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

denumirea unităţii, secţiei, serviciului etc.;

denumirea formularului; întocmit pentru luna, anul;

numele şi prenumele; venitul brut; contribuţia individuală de asigurări sociale; contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj; contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate; cheltuieli profesionale; venitul net; deducere personală de bază; deduceri suplimentare; venitul bază de calcul; impozitul calculat şi reţinut; salariul net;

semnături: conducătorul unităţii, conducătorul compartimentului financiar-contabil, persoana care îl întocmeşte.

1 COMENTARIU

  1. . Pentru cazul particular în care un angajat, al unităţii, îşi încasează salariul prin virament în contul bancar (pe care angajatul l-a indicat societăţii comerciale), …
    … Referitor la circulaţia statului de salarii (în afară de exemplarele cuvenite compartimentului financiar-contabil, persoanelor autorizate să exercite controlul financiar preventiv, compartimentului care a întocmit statele de salarii, sau casieriei unităţii) :
    . a)– are, angajatul respectiv, dreptul să primească un exemplar din statul de salarii (sub formă de extras – doar în ceea ce-l priveşte pe el personal – pe mai mulţi ani, din urmă) ?
    . Dacă răspunsul la prima întrebare) este „da”, atunci:
    . b)– cum anume şi în ce condiţii (cui trebuie adresată cererea, în cazul în care activitatea financiar-contabilă, a unităţii, este externalizată unei alte societăţi comerciale) ?

  2. Va rog…..poate sa ma lamureasca cineva….cine semneaza statul de salarii , statul de concediu sau statul de plata in privinta legalitatii, regularitatii si realitatii? persoana care l-a intocmit sau alta persoana?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here