25 Februarie, 2018

Stagii de practică pentru studenţi

Comitetul Economic şi Social European (CESE) organizează stagii de practică pentru studenţi, pe parcursul studiilor lor, în vederea definitivării lucrării de diplomă.

CESE organizează stagii de practică pe perioadă lungă (5 luni) şi scurtă (între 1 lună şi 3 luni).

CESE este o instituţie consultativă ce oferă partenerilor economici şi sociali ai Europei (de exemplu angajatori, sindicate, reprezentanţi ai întreprinderilor mici şi mijlocii, asociaţii de fermieri, consumatori etc.) şansa de a-şi exprima părerile formale legate de politicile UE.

Obiectivele principale ale stagiului de practică sunt următoarele:

- să întregească şi să aplice cunoştinţele stagiarului acumulate pe durata studiilor sau la locul de muncă; 

- să furnizeze stagiarului cunoştinte practice despre modul în care funcţionează diferitele departamente ale Comitetului Economic şi Social European; 

- să dea posibilitatea stagiarilor de a căpăta experienţă prin intermediul contactelor stabilite în cadrul activităţii zilnice. 

În ce priveşte stagiile de practică de scurtă durată, îşi pot depune candidatura studenţi care efectuează stagiul de practică, cu durata între 1 lună şi 3 luni, pe parcursul studiilor lor, în vederea definitivării lucrării de diplomă. Nu există limită de vârstă. Candidaţii trebuie să cunoască foarte bine una dintre limbile UE şi satisfăcător o altă limbă a ţărilor membre ale Uniunii Europene. Candidaţii provenind din ţări care nu sunt membre ale UE trebuie să cunoască foarte bine doar încă o limbă UE.

Data limită pentru înscriere este 1 aprilie 2013.

Mai multe informaţii găsiţi în baza de date Eurodesk.
Partenerii naţionali Eurodesk funcţionează oficial ca structură suport permanentă a Programului TINERET în ACTIUNE al Uniunii Europene pentru a oferi informaţii şi îndrumări de înaltă calitate despre Europa tinerilor şi celor care lucrează cu tinerii.

Reţeaua Eurodesk actualizează şi gestionează conţinutul informaţional al Portalului European pentru Tineret al Comisiei Europene. Întrebările care vin prin Portalul pentru Tineret al Comisiei primesc răspuns de la reţeaua Eurodesk.

Despre autor  ⁄ Ema Călinescu

Redactor la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu