17 Iunie, 2019

Stabilirea vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă ICCJ privind modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual în operaţiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale căror drepturi s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001 şi care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare potrivit legii.

Decizia ICCJ nr. 4/2011, obligatorie, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 349 din 19 mai a.c.

Problema de drept ce a generat practica neunitară, constatată prin recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului constă în faptul că, în practica judiciară, nu există un punct de vedere unitar cu privire la modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual în operaţiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale căror drepturi s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001 şi care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare potrivit legii.

● Unele instanţe, investite cu soluţionarea acestui tip de contestaţie, au apreciat că pentru aceste categorii de persoane verificarea îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare se face prin raportare la data formulării cererii de pensionare, conform dispoziţiilor cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, şi nu raportat la prevederile din anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât acesta derogă şi modifică dispoziţiile legale. Această orientare a avut în vedere că cele două norme au aceeaşi sferă de reglementare, însă conţin dispoziţii contradictorii, situaţie în care s-au aplicat dispoziţiile normei cu forţă juridică superioară, respectiv ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale anexei nr. 3 la lege.

● Alte instanţe, în situaţia expusă, au considerat, dimpotrivă, că vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare pentru aceste categorii de persoane se stabilesc în funcţie de data naşterii persoanei asigurate, conform eşalonării indicate în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr.340/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Această orientare a avut în vedere dispoziţiile pct. 3 din secţiunea a II-a din cap. B din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora “Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege, detaliată în funcţie de data naşterii în anexa nr. 9 la prezentele norme“.

Cu titlu prealabil, Înalta Curte a arătat că, deşi Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a fost abrogată în mod expres prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, problema de drept ce a generat practică neunitară subzistă, pe rolul instanţelor judecătoreşti soluţionându-se în continuare cauzele asiguraţilor care s-au pensionat sub imperiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, şi se impune a fi dezlegată având în vedere dispoziţiile tranzitorii conţinute în art. 174 şi 178 din noua lege. conform cărora “Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivi legii în baza căreia a fost stabilit dreptul”, iar “cererile înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor soluţiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii”.

Fără relua toată argumentaţia Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie menţionăm concluziile potrivit cărora:

● Stagiul complet de cotizare nu este o condiţie ce trebuie îndeplinită pentru a putea solicita înscrierea la pensie, ci este relevant doar la calcularea punctajului mediu anual pe baza căruia să se stabilească pensia calculată.

● La data de 10 mai 2001, a intrat în vigoare Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 sunt perfect convergente şi se suprapun doar cu privire la persoanele care solicită înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, ca urmare a desfăşurării activităţii în condiţii normale (grupa a III-a de muncă sau grupa obişnuită), dar nu şi pentru cei care beneficiază dereducerea vârstelor standard de pensionare potrivit legii.

● Ori de câte ori se solicită înscrierea la pensie anticipată sau anticipată parţială ori asiguratul beneficiază de vreo reducere a vârstei standard de pensionare, calculele efectuate în baza celor două anexe conduc la rezultate diferite.

● Vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare sunt elemente obiective, care se aplică în mod egal tuturor persoanelor care solicită înscrierea la pensie la un moment dat (în acelaşi interval) indiferent de vârsta lor biologică.

Într-adevăr, anexa nr. 9 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, detaliază anexa nr. 3 la lege, dar în niciun caz nu o modifică.

● Din această perspectivă, se poate spune că anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 a fost concepută într-o manieră care nu respectă spiritul legii în aplicarea căruia a fost edictat acesta.

● Înalta Curte consideră că trebuie să se ţină cont de actul normativ cu forţă juridică superioară, respectiv Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu ordinul emis în aplicarea legii. Prin urmare, Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 are natura juridică a unui act normativ adoptat în executarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât trebuia aplicat numai în limitele actului normativ cu forţă juridică superioară. Această soluţie decurge şi din interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, conform cărora “Actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă”.

● Pentru considerentele arătate, Inalta Curte de casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în sensul că:

Modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual în operaţiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale căror drepturi s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001 şi care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare potrivit legii, se realizează prin raportare la dispoziţiile anexei nr. 3 la Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sensul că beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare care se determină în funcţie de data formulării cererii de pensionare. “

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  noiembrie 12 2012

  Asi vrea sa stiu cum pot sa-mi inscriu in cartea de munca perioada din 1990-1995 cand nu exista ITM si nu stiu unde sa gasesc documentele de la acea data desi am ordine de plata din acea data dar nu mai detin alte acte justificative si as vrea sa ma pensionez mentionez ca am 62 ani

 • Răspunde
  Gogoase Eliza
  decembrie 3 2012

  Am 51 ani si 31 ani vechime;mentionae ca am trei copii.Cand as putea sa ma pensionaz cel mai devreme, partial anticipat?

  • Răspunde
   Admin LegeStart
   ianuarie 4 2013

   Bună ziua,

   Pentru a afla un răspuns pertinent la problema dumneavoastră, vă recomandăm să intraţi pe forumul nostru, care se află la următoarea adresă: http://forum.legestart.ro/

   Vă mulţumim!

Scrie un comentariu