17 Ianuarie, 2020

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit

Am semnalat, recent, Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, aprobată prin OPANAF nr. 2862/2019, în vigoare din 6 noiembrie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 897/2019.

După semnalarea de ansamblu a Procedurii, revenim cu detalii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit, cu etapa de estimare a bazei de impozitare şi stabilirea impozitului anual datorat. 

Estimarea bazei de impozitare 

ANAF foloseşte în acest scop informațiilor cuprinse în următoarele documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului sau a informațiilor existente în evidența fiscală, după caz, referitoare la anul de impunere sau anii anteriori. Intră aici, în primul rând declaraţile de impunere, declaraţiile de venit, deconturi de TVA, decizii de inspecţie fiscală, dar şi:

- informații de la terți, obținute pe baza declarațiilor fiscale sau în baza schimbului de informații între ANAF și alte instituții;
- informații obținute în baza schimbului de informații între ANAF și autorități fiscale din străinătate;
- informații despre contribuabilii cu activități și condiții de desfășurare a activității similare;
- nivelul normei de venit de la locul desfășurării activității, aprobată pentru anul de impunere, corespunzătoare activității desfășurate;
- contracte privind cedarea folosinței bunurilor;
- alte informații care au relevanță în procesul de stabilire din oficiu a impozitului pe venit. 

Câteva abordări punctuale 

- În cazul veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit, la estimarea bazei de impozitare compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat, potrivit legii, pe baza normei de venit de la locul desfășurării activității, aprobată pentru anul fiscal de impunere, corespunzător activității desfășurate.

- În cazul veniturilor din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, la estimarea bazei de impozitare compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat prin deducerea din venitul brut a cotei de cheltuieli forfetare prevăzute de legislația specifică pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu.

- În cazul veniturilor din activități agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, la estimarea bazei de impozitare compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat pe baza normei de venit aprobate pentru anul fiscal de impunere, corespunzător grupei de produse vegetale/animale și suprafețelor destinate producției agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine deținute.

- În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, la estimarea bazei de impozitare compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat prin deducerea din venitul brut anual a cotei de cheltuieli forfetare prevăzute de legislația specifică pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu.

- În cazul veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, la estimarea bazei de impozitare compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat pe baza normei de venit aprobate pentru anul fiscal de impunere.

- În cazul câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și pentru transferul aurului financiar, la estimarea bazei de impozitare compartimentul de specialitate are în vedere câștigul net anual determinat ca diferență între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului. Câștigul net anual se stabilește pe baza datelor din declarațiile fiscale depuse de intermediar, societatea de administrare a investițiilor/societatea de investiții autoadministrată sau alți plătitori de venit, după caz.

- Pentru următoarele categorii de venituri pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, compartimentul de specialitate estimează venitul net anual pe baza documentelor și informațiilor relevante pentru impunere: venituri din activități independente; venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din activități agricole; venituri din silvicultură; venituri din piscicultură; venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală; venituri din cedarea folosinței bunurilor.

ATENŢIE:

- În cazul veniturilor din activități independente care se regăsesc în nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit sau al veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul net anual nu poate fi mai mic decât norma de venit aprobată pentru anul fiscal de impunere, corespunzător activității desfășurate.

- În cazul veniturilor din alte surse pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, baza de impozitare se determină pe baza venitului brut din alte surse.

- În cazul veniturilor din străinătate, venitul net anual se determină pe fiecare țară și sursă de venit, după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia. 

Stabilirea impozitului anual datorat/impozitului pe venitul/câștigul net anual datorat 

- Impozitul anual datorat/Impozitul pe venitul/câștigul net anual datorat se stabilește de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute de legislația în vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu asupra bazei de impozitare.

Înainte de emiterea deciziilor de impunere, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru obligațiile fiscale identificate pentru contribuabilii cuprinși în Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu au fost depuse declarații de impunere, în vederea încetării procedurii de impunere din oficiu. În această situație se vor aplica în mod corespunzător dispozițiile referitoare la actualizarea Listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere.

Ai nevoie de Ordinul președintelui ANAF nr. 2862/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu