Într-un articol anterior am început prezentarea caracteristicilor generale privind instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), urmând să continuăm în materialul de faţă cu aspectele referitoare la instruirea introductiv-generală.

Instruirea introductiv-generală se face:

 • la angajarea lucrătorilor ;
 • lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
 • lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
 • lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.

Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general.

Instruirea introductiv-generală se face de către:

 • angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; sau
 • lucrătorul desemnat; sau
 • un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
 • serviciul extern de prevenire şi protecţie.

Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.

Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activităţi şi de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii, în general.

Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mică de 8 ore.

În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele probleme:

 • legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;
 • consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă;
 • riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii;
 • măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.

Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie în conformitate cu tematica aprobată de către angajator.

Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe bază de teste.

Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.

Lucrătorii nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au însuşit cunoştinţele prezentate în instruirea introductiv-generală.

Ai nevoie de Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here