19 Noiembrie, 2019

Sporurile pentru profesori: se modifică perioada de măsurare la locul de muncă

Guvernul a adoptat o hotărâre pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare “Învățământ”.

Termenul în care se lua măsurile tehnice de la constatarea prin buletinele de determinare a condițiilor de muncă, precum și de termenele periodice de măsurare a acestora crește, de la 6 luni la 36 de luni.

Conform prevederilor art. 23 a Legii –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acordarea sporului pentru condiții de muncă se face pe baza buletinelor de determinare, iar obținerea acestora presupune atât timp cât și fonduri financiare. Este necesară prelungirea termenelor de măsurare, de la 6 luni la 36 de luni, susține Guvernul, pentru a pune în concordanță termenele de determinare a locurilor de muncă pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ”cu cele ale altor categorii de personal.

Alineatele (1) și (2) ale articolului 7 din Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018, se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Unitățile și instituțiile din sistemul de învățământ sunt obligate să adopte măsuri tehnice şi organizatorice care să conducă la desfășurarea activităților în condiții de muncă optime, în termen de cel mult 36 luni de la constatarea prin buletine de determinare a condițiilor de muncă.

(2) Unitățile/instituțiile din sistemul de învățământ efectuează periodic măsurători la locurile de muncă în timpul desfășurării activităților. Aceste perioade nu pot fi mai mari de 36 luni.

Sporul pentru condiții de muncă se acordă, pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile de muncă respective, în procent de până la 15% aplicat la salariul de bază, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli salariale din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Evidența timpului lucrat efectiv în ore se ține și se certifică de către conducătorul fiecărui/fiecărei compartiment/structuri funcționale, se avizează de către șeful ierarhic superior și se aprobă de conducerea unității/instituției.

La stabilirea concretă a sporului pentru condiții de muncă se iau în considerare următorii factori:

a) acționarea concomitentă a mai multor factori de risc;

b) durata de expunere la acțiunea factorilor de risc;

c) natura factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici – și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului;

d) existența unor condiții de muncă ce implică un efort fizic mare în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibrații, praf, radiații, vapori, aburi;

e) existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;

f) structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă.

Cuantumul sporului se stabilește prin aplicarea cotei procentuale, care nu poate depăși 15%, asupra salariului de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute în Regulament.

Ai nevoie de Regulamentul – cadru aprobat prin H.G. nr. 34/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu