22 Septembrie, 2019

Split TVA: Fiscul reglementeaza utilizarea banilor din contul de TVA

Modul în care pot fi utilizate sumele din contul de TVA, în cazul înființării popririi sau valorificării bunurilor a fost detaliat de ANAF într-un proiect de act normativ, postat în dezbatere publică pe pagina instituției.
 
Operațiunile cărora Agenția Națională de Administrare Fiscală le dă dreptul la debitarea contului de TVA sunt:
  • a) înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, de către organele de executare silită competente;
  • b) înfiinţarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, de organele de executare silită competente;
  • c) înfiinţarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, de către organele de executare silită competente;
  • d) valorificarea bunurilor mobile/imobile sechestrate/confiscate, de către organele de executare silită sau cele de valorificare a bunurilor confiscate competente.
 De asemenea, prin același act normativ se reglementează documentul pe baza căruia structura ANAF competentă își va da acordul pentru debitarea contului de TVA.
 
În cazul popririi bancare, contul de TVA al debitorului poate fi debitat cu toată suma existentă în Cont, până la concurența sumei înscrisă în adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești.
 
În cazul popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi sau asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, contul de TVA poate fi debitat cu TVA-ul datorat debitorului, în baza relaţiilor comerciale existente între acesta şi terţul poprit sau autoritatea sau instituţia publică, după caz.
 
În ultimul caz, cel al valorificării bunurilor, contul de TVA poate fi debitat cu TVA-ul rezultat din valorificarea bunurilor.
 
Conform unui comunicat al ANAF, persoanele impozabile şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA, după cum s-a stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. De asemenea, conturile TVA ale acestor persoane se debitează și cu alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite cu acordul administrației fiscale.

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu