Potrivit prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, prin conflict colectiv de muncă se înţelege conflictul de muncă ce intervine între angajaţi şi angajatori care are ca obiect începerea, desfăşurarea sau încheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de muncă.
Dreptul angajaţilor de a declanşa conflicte colective de muncă în legătură cu începerea, desfăşurarea şi încheierea negocierilor contractelor colective de muncă este garantat de lege şi se soluţionează potrivit procedurii legale obligatorii de conciliere şi facultative de mediere şi arbitraj.
Conflictele colective de muncă pot avea loc pentru apărarea intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social. Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angajaţilor pentru a căror rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ.
În conflictele colective de muncă la nivel de unitate, angajaţii sunt reprezentaţi de sindicatele reprezentative din unitate, potrivit legii. La nivelul unităţior în care nu sunt constituite sindicate reprezentative, iar angajaţii şi-au ales persoanele care să îi reprezinte la negocieri, aceleaşi persoane îi reprezintă şi în cazul conflictelor colective de muncă, respectiv cei care participă la negocierile colective ale contractului sau acordului colectiv de muncă aplicabil.

1. Declanşarea conflictelor colective de muncă

Potrivit prevederilor art. 161 din Legea nr. 62/2011, republicată, conflictele colective de muncă pot fi declanşate în următoarele situaţii:
a) angajatorul sau organizaţia patronală refuză să înceapă negocierea unui contract ori acord colectiv de muncă, în condiţiile în care nu are încheiat un astfel de contract sau acord ori cel anterior a încetat;
b) angajatorul sau organizaţia patronală nu acceptă revendicările formulate de angajaţi;
c) părţile nu ajung la o înţelegere privind încheierea unui contract sau acord colectiv de muncă până la data stabilită de comun acord pentru finalizarea negocierilor.
În situaţiile în care există premisele declanşării unui conflict colectiv de muncă, reprezentanţii salariaţilor vor sesiza în scris angajatorul despre această situaţie, precizând revendicările angajaţilor, motivarea acestora, precum şi propunerile de soluţionare sau dacă acestea sunt exprimate cu ocazia întâlnirii cu reprezentanţii angajatorului, dacă discuţiile purtate au fost consemnate într-un proces-verbal (art. 162 din Legea nr. 62/2011, republicată).
Angajatorul este obligat să primească şi să înregistreze sesizarea astfel formulată şi să răspundă în scris reprezentantilor angajaţilor, în termen de două zile lucrătoare de la primirea sesizării, cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare dintre revendicările formulate.
Dacă angajatorul nu a răspuns la toate revendicările formulate sau, deşi a răspuns, reprezentanţii salariaţilor nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul colectiv de muncă se poate declanşa (art. 163 din Legea nr. 62/2011, republicată) prin înregistrarea prealabilă a acestuia, după cum urmează:
a) la nivel de unitate, reprezentanţii angajaţilor notifică angajatorului declanşarea conflictului colectiv de muncă şi sesizează în scris inspectoratul teritorial de muncă din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii unităţii care au declanşat conflictul, în vederea concilierii;
b) la nivel de grup de unităţi şi de sector de activitate, organizaţiile sindicale reprezentative vor notifica fiecărei unităţi membre a grupului de unităţi respectiv fiecărei unităţi în care au membri organizaţii sindicale reprezentative, precum şi organizaţiei patronale corespondente, declanşarea conflictului colectiv de muncă şi sesizează în scris a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în vederea concilierii.
Notă: Din partea a doua a subiectului puteţi afla informaţii despre conciliere, arbitraj şi mediere. Partea a doua este AICI.
––––––––––––(P)––––––––––––
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here