20 Aprilie, 2019

Soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi profesionişti. Ce reguli propune ANPC-ul?

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a iniţiat un proiect de lege privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi profesionişti, armonizat cu reglementările comunitare, prin care profesioniştii vor avea posibilitatea de a soluţiona într-un mod rapid şi cu cheltuieli reduse orice litigiu cu un consumator, fără a li se aplica sancţiune contravenţională.

Proiectul (pdf) prevede că poate fi entitate de soluţionare alternativă a litigiilor – procedură denumită în continuare SAL – orice autoritate publică centrală cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor. În acest sens, proiectul stabileşte că procedurile de soluţionare alternativă a litigiilor pot fi derulate doar de autorităţile publice centrale.

Ar urma ca profesioniştii să fie obligaţi să recurgă la utilizarea unei proceduri SAL atunci când apare un litigiu cu un consumator. Entitatea SAL propune o soluţie care va deveni obligatorie pentru părţi dacă este acceptată de consumator.

CARE ESTE PROCEDURA ACTUALĂ

În prezent, în cazul litigiilor dintre consumatori şi profesionişti, respectiv atunci când atât profesionistul, cât şi consumatorul au sediul/reşedinţa pe teritoriul României, consumatorii au la dispoziţie mai multe căi de acţiune.

Autorităţile publice. Există mai multe instituţii publice care soluţionează reclamaţiile individuale ale consumatorilor într-un mod transparent, imparţial, eficient şi echitabil, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, consumatorii se pot adresa autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor, cum sunt ANPC, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Autoritatea Naţională pentru Turism etc.

Pentru o gamă largă de sectoare este responsabilă ANPC. Autoritatea primeşte şi soluţionează reclamaţiile individuale ale consumatorilor gratuit, în termen de maximum 30 de zile, prin intermediul celor 42 de Comisariate Judeţene care asigură o acoperire la nivel naţional. Potrivit procedurii generale de soluţionare a petiţiilor consumatorilor, comisarii încearcă, în prima etapă, soluţionarea reclamaţiei în mod amiabil.

Mediatorii. Pentru soluţionarea litiigilor pe cale amiabilă, părţile pot apela la mediator, a căror activitate este reglementată prin Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Instanţa de judecată este, de asemenea, o cale de atac, dar, astfel cum apreciază iniţiatorii proiectului, aceasta presupune timp şi cheltuieli, motiv pentru care majoritatea consumatorilor nu apelează la instanţă.

LITIGIILE TRANSFRONTALIERE

În cazul litigiilor transfrontaliere dintre consumatori şi profesionişti, respectiv atunci când profesionistul şi consumatorul nu au sediul/reşedinţa în acelaşi stat membru al Uniunii Europene, consumatorii se pot adresa Centrului European al Consumatorului.

Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (European Consumer Centres Network – ECC-Net) reprezintă o reţea constituită la nivelul Uniunii Europene în scopul întăririi încrederii consumatorilor, oferind consultanţă cetăţenilor europeni cu privire la drepturile consumatorului şi facilitând soluţionarea problemelor întâmpinate.

Centrul European al Consumatorului din România, ca parte a Reţelei Centrelor Europene ale Consumatorilor, are competenţă numai în soluţionarea pe cale amiabilă a disputelor transfrontaliere, respectiv acele dispute ivite ca urmare a achiziţionării de către un consumator rezident în România a unor produse/servicii defectuoase de la un operator economic cu sediul într-un stat membru al UE, altul decât România, precum şi cele dispute ivite ca urmare a achiziţionării de către un consumator rezident într-un alt stat membru al UE a unor produse sau servicii defectuoase de la un operator economic cu sediul în România.

Având în vedere diferenţele care existză între statele membre în ceea ce priveşte sistemele de soluţionare a reclamaţiilor, atât în ceea ce priveşte sectoarele acoperite de acestea, cât şi calitatea procedurilor, în data de 18 mai 2013 a fost adoptată Directiva nr. 2013/11 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE şi Regulamentul (UE) nr. 524/2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE.

SCHIMBĂRI PRECONIZATE

Pentru oferirea unui instrument eficient de soluţionare a reclamaţiei consumatorilor în cazul achiziţionării de bunuri şi servicii online, precum şi pentru ca procedura SAL să fie disponibilă şi uşor accesibilă online pentru ambele părţi, Regulamentul nr. 524/2013 privind soluţionarea online a litigiilor prevede instituirea unei platforme de soluţionare online a litigiilor (denumită în continuare “platforma SOL”) care să le ofere consumatorilor şi profesioniştilor un punct de intrare unic pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor online, prin intermediul entităţilor SAL care sunt conectate la platformă.

Din punct de vedere informatic, platforma SOL va fi un site interactiv, gratuit şi disponibil în toate limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene.

Această platformă va furniza un formular de reclamaţie care va fi completat şi transmis online de către reclamant, va informa partea pârâtă în legătură cu reclamaţia depusă, va identifica instituţiile abilitate (entităţile SAL) etc.

În vederea unei acoperiri depline şi a unui acces complet la procedurile SAL, în cazul în care nu sunt constituite entităţi de soluţionare alternativă a litigiilor responsabile pentru toate sectoarele de activitate, Directiva prevede posibilitatea înfiinţării unei entităţi complementare care să fie competentă să soluţioneze respectivele litigii.

Proiectul de act normativ transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei nr. 2013/11 în scopul creării cadrului juridic necesar pentru ca reclamaţiile împotriva profesioniştilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri SAL într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil.

Având în vedere prevederile Directivei, potrivit cărora entităţile de soluţionare a litigiilor pot funcţiona “în cadrul autorităţilor naţionale de protecţie a consumatorilor din statele membre, în care funcţionarii publici sunt responsabili de soluţionarea litigiilor”, funcţionarii publici fiind consideraţi drept reprezentanţi ai intereselor atât ale consumatorilor, cât şi ale profesioniştilor, proiectul prevede că poate fi entitate de soluţionare alternativă a litigiilor orice autoritate publică centrală cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor. În acest sens, proiectul stabileşte că procedurile de soluţionare alternativă a litigiilor pot fi derulate doar de autorităţile publice centrale.

Proiectul prevede că profesioniştii sunt obligaţi să recurgă la utilizarea unei proceduri SAL atunci când apare un litigiu cu un consumator. Entitatea SAL propune o soluţie care va deveni obligatorie pentru părţi dacă este acceptată de consumator.

De asemenea, prin proiectul de act normativ se înfiinţează, în cadrul ANPC, o structură responsabilă cu derularea procedurilor SAL, în coordonarea directă a Preşedintelui ANPC. Această structură este imparţială şi îşi desfăşoară activitatea independent de activităţile de supraveghere şi control pe piaţă. Modul de organizare, finanţare şi derulare a procedurilor SAL se vor stabili prin Hotărâre a Guvernului.

Ca autoritate competentă şi punct unic de contact cu Comisia europeană se desemnează Ministerul Economiei.

Proiectul este aflat în etapa de consultare publică şi orice observaţii şi propuneri se pot transmite, în perioada 4.09.2014 – 15.09.2014, pe office@anpc.ro.

Foto:
All free download

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Stela
    martie 24 2017

    Am o problema cu o executare. Poprire pe contul bancar si pe salariu. Ma puteti ajuta?

Scrie un comentariu