25 Septembrie, 2017

Soluţii pentru rezolvarea optimă a restituirii taxei pe poluare pentru autoturisme

Rezolvarea optimă a restituirii taxei pe poluare pentru autoturisme ar avea loc în condiţiile în care s-ar emite un act normativ prin care să se prevadă restituirea taxei pe poluare pe cale administrativă, direct de către organele fiscale, pe baza unei proceduri simple şi prin eliminarea formularisticii şi a operaţiunilor birocratice, inutile.

Simplificarea procedurii de restituire a taxei în discuţie este posibilă ca urmare a faptului că organele fiscale deţin în baza de date informaţiile necesare restituirii.

În condiţiile unor asemenea prevederi legale, efectele ar fi următoarele:

1. Eliminarea, în totalitate, a cheltuielilor de judecată din cadrul Tribunalelor şi ale Curţilor de Apel.

2. Reducerea, cu circa 75%, a cheltuielilor din cadrul organelor fiscale şi a celor cu taxele poştale.

Problema care se pune, în cadrul unei asemenea proceduri, este următoarea: dacă ar mai trebui acordate „dobânzile fiscale”?

Cum, în cele mai frecvente cazuri, rezolvarea optimă a unor asemenea probleme se face printr-un compromis (printr-un acord bazat pe cedări reciproce), prin concesii din partea ambelor părţi, considerăm că în cazul în care se adoptă restituirea taxei pe poluare pe cale administrativă, direct de către organele fiscale, avantajele ar fi substanţiale pentru ambele părţi, chiar şi în condiţiile în care restituirea taxei ar urma să se facă fără acordarea de „dobânzi fiscale”.

Prin adoptarea acestei soluţii, avantajele ar fi substanţiale pentru ambele părţi.

Pentru persoanele fizice şi juridice în cauză, avantajele ar fi următoarele:

1) în loc să aştepte peste un an pentru recuperarea taxei, ar încasa-o în mai puţin de o lună de la data depunerii cererii de restituire;

2) cheltuielile făcute efectiv în prezent de fiecare persoană cu încasarea taxei, stresul, timpul pierdut etc. sunt mult mai mari, în general, decât dobânda fiscală acordată în justiţie (în cazurile în care aceasta se acordă).

Pentru stat s-ar înregistra următoarele efecte benefice:

1) eliminarea cheltuielilor:

a) de judecată efectuate de persoanele fizice şi juridice care solicită restituirea taxei,

b) cu dobânzile fiscale;

c) de judecată, efectuate de unităţile fiscale,

2) reducerea gradului de dispreţ, de ură, din partea a sute de mii de persoane, fizice şi juridice, atât faţă de politicieni, de parlamentari şi de guvernanţi care au emis asemenea teribiliste reglementări, care generează un adevărat haos legislativ şi social, cât şi faţă de cei care nu intervin, de urgenţă, pentru corectarea acestora.

Pe total ţară, reducerea a cheltuielilor care ar avea loc prin emiterea unui act normativ prin care să se prevadă restituirea taxei pe poluare pe cale administrativă, adică direct de către organele fiscale, este redată în Anexa nr. 4 de mai jos.

Anexa nr. 4

Totalul cheltuielilor eliminate, la nivel de ţară, în condiţiile emiterii unui act normativ prin care să se prevadă restituirea taxei pe poluare pe cale administrativă

Nr. crt.

Unitatea:

În lei:

În euro:

0

1

2

3

1

Organe fiscale

57.000.000

12.956.000

2

Tribunale

151.000.000

34.328.000

3

Curţile de Apel

101.000.000

22.955.000

4

Total taxe poştale

52.500.000

11.933.000

5

Dobânzi fiscale + cheltuielilor de judecată

65.000.000

14.773.000

6

TOTAL

426.500.000

96.945.000

Simplificarea, în foarte mare măsură, a procedurii de restituire, de către organele fiscale, a taxei în discuţie, este posibilă având în vedere faptul că organele fiscale deţin în baza de date documentele şi informaţiile necesare restituirii (precum „Chitanţa de plată a taxei”, „Decizia de calcul a taxei” etc.).

În condiţiile în care s-ar adopta procedura de restituire a taxei pe poluare pe cale administrativă, nu s-ar mai acorda nici dobânzi fiscale.

Persoanele care nu ar fi de acord cu restituirea taxei pe poluare pe cale administrativă (care s-ar face fără acordarea de dobânzi fiscale) ar urma să procedura pe calea unei acţiuni în justiţie.

Despre autor  ⁄ Grigorie Lăcriţa

Este evaluator în specialitatea evaluare economică şi financiară a întreprinderilor şi expert contabil, membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Cercetător de prestigiu şi profund cunoscător al fiscalităţii în practică, dr. N. Grigorie – Lăcriţa a încheiat şi executat mai multe contracte de cercetare ştiinţifică cu diferiţi agenţi economici din ţară şi străinătate, pe probleme de interes major, soluţiile oferite fiind susţinute de aceştia, de organizaţiile lor patronale şi sindicale, în îmbunătăţirea anumitor prevederi legale.

Fara comentarii

Scrie un comentariu