În data de 23 martie 2011 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

O prezentare a Ministerului Finanţelor Publice arată că acest regulament reprezintă o reformare a Regulamentului (CE) nr. 1777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată, care s-a impus în contextul implementării Directivei 2006/112/CE.

Obiectivul Regulamentului (UE) nr. 282/2011 este de a asigura aplicarea uniformă a actualului sistem TVA, prin stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din titlurile I-V şi VII-XII ale Directivei 2006/112/CE, în special în ceea ce privește persoanele impozabile, livrarea de bunuri și prestarea de servicii și locul operațiunilor impozabile.

De asemenea, regulamentul reflectă modificările rezultate din adoptarea Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor şi înglobează liniile directoare adoptate recent de Comitetul TVA din cadrul Comisiei Europene, conferindu-le acestora certitudine juridică.

Prevederile Regulamentului UE nr. 282/2011 intră în vigoare la data de 1 iulie 2011, cu excepţia anumitor dispoziţii menţionate în mod explicit în regulament care intră în vigoare ulterior acestei date, şi se aplică direct în toate statele membre.

Dispoziţiile regulamentului sunt obligatorii din punct de vedere juridic numai de la data intrării în vigoare a acestuia și nu aduc atingere valabilității legislației și interpretării adoptate anterior de statele membre.

Regulamentul UE nr. 282/2011 poate fi consultat pe site-ul www.mfinante.ro la secţiunea InfoTVA/ Legislatie/Acte normative comunitare sau accesând direct link-ul http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/Regulamentul_282_2011.pdf.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here