10 Decembrie, 2019

SINTEZĂ: Reglementări de reţinut privind plata în contul unic a amenzilor contravenționale

Pentru că în această materie au avut loc modificări rapide la sfârşitul lui 2017, vă propunem o trecere în revistă, în special pentru a puncta reglementările legale intervenite şi care vor trebui urmărite în vederea aplicării. 

În prezent, în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central debitorii efectuează plata acestora într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligațiile fiscale datorate bugetului de stat și a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligații fiscale. Tipurile de obligații fiscale supuse acestor prevederi se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Termen de punere în practică şi prorogare

Reglementarea de mai sus este prevăzută de art. 163 alin. (2) din Codul de procedură fiscală şi, în ce priveşte această dispoziţie, avem în vedere OUG nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul oficial nr. 708/2017, în vigoare din data de 3 septembrie 2017.

Prin pct. 41 din ordonanţă, s-a stabilit modificarea textului din Codul de procedură fiscală în sensul că în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central și organul fiscal local, debitorii efectuează plata acestora într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligațiile fiscale datorate. Tipurile de obligații fiscale supuse acestor prevederi se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F., în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central și prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local. Prin Articolul II al Ordonanţei se prevedea că reglementarea astfel modificată a art. 163  (2) din C.proc. fiscală va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.

La sfârşitul anului trecut, prin OUG nr. 113/2017 termenul de intrare în vigoare a acestei reglementări modificate a fost amânat până  la 1 iulie 2018. Prorogarea a fost motivată prin aceea că trebuie evitat riscul efectuării plății obligațiilor fiscale datorate organului fiscal central, după 1 ianuarie 2018, prin utilizarea celor două conturi unice valabile până la 31 decembrie 2017, cu consecința depunerii de cereri pentru corectarea erorilor din documentele de plată sau de calculare a obligațiilor fiscale accesorii în cazul nevalabilității plății, precum și în vederea protejării interesului contribuabililor, raportat la buna lor credință.

Aplicare

În temeiul art. 163(2) din Codul de procedură fiscală, în 22 decembrie 2017 a fost emis Ordinul nr. 7166/2017 privind stabilirea obligațiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic, semnat de ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene şi publicat în Monitorul oficial nr. 1023 din 22 decembrie 2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018 şi, foarte repede modificat prin Ordinul nr. 7299/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie trecut. 

Cum va funcţiona contul unic?

• Creanțele fiscale locale care se plătesc în contul unic deschis de către organele fiscale locale sunt amenzile contravenționale.

• Amenzile contravenționale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic de venituri «Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la unitățile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local.

• Ordinea de stingere a amenzilor contravenționale achitate în contul unic este următoarea:

a) amenzile contravenționale pentru care, conform legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, dacă plata se face în termen de 48 de ore sau, după caz, în termen de două zile lucrătoare;

b) celelalte amenzi contravenționale aplicate contribuabilului și aflate în evidența organului fiscal la data plății, în ordinea vechimii lor.

• Dacă două sau mai multe amenzi contravenționale au fost aplicate în aceeași zi, suma achitată de contribuabil stinge în mod proporțional din cuantumul fiecărei amenzi contravenționale.

• În cazul în care amenzile contravenționale de la litera a) nu se află în evidența organului fiscal local, contravenientul va preciza în ordinul de plată numărul și data procesului-verbal de constatare a contravenției, emitentul acestuia și sintagma “plată 48 ore” sau, după caz, “plată 2 zile lucrătoare”.

• În cazul în care după stingerea tuturor amenzilor contravenționale aflate în evidența organului fiscal local la data plății în contul unic rămân sume disponibile, acestea vor stinge restul creanțelor fiscale sau bugetare aflate în evidența organului fiscal local. 

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu