OUG nr. 79/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 885/2017, modifică în mod profund prevederile din Codul fiscal și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. Sunt aduse modificări pentru următoarele categorii de impozite:

 • asigurări sociale obligatorii;
 • impozit pe venitul persoanei fizice;
 • impozit pe venitul microîntreprinderii;
 • impozit pe profit;
 • taxa pe valoarea adăugată;
 • impozite și taxe locale;
 • accize.

Să dezvoltăm principalele modificări aduse acestor tipuri de impozite.

Asigurări sociale obligatorii – CAS, CASS şi CAM

Asigurările sociale obligatorii cuprind principalele categorii de contribuții, astfel:

Contribuția la asigurări sociale pensii (CAS) în procent de 25%, este datorată de persoanele fizice ce au calitate de angajați sau de alte persoane fizice când impune Codul fiscal. Se reține din venitul persoanei fizice.

Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) în procent de 10%, este datorată de persoana fizică asigurată, ce realizează venituri din salarii sau de alte persoane fizice când realizează venituri pentru care se datorează plata contribuției. În această categorie se vor regăsi o multitudine de persoane ce realizează venituri cum ar fi: venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din alte surse, venituri din activități independente etc.

Reținem așadar o modificare că aceste venituri ce în prezent sunt scutite de contribuția la asigurările sociale de sănătate, respectându-se și alte condiții legale, vor intra obligatoriu în sfera de aplicare a contribuției la sănătate, însă modul de calcul este diferit în principiu baza de calcul fiind salariul minim pe economie. Analiza noastră nu trebuie înțeleasă în mod exhaustiv, ci trebuie analizat punctual fiecare tip de venit.

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) în procent de 2,25%, este datorată de angajatori, baza de calcul fiind fondul brut de salarii. Din această contribuție, se asigură în continuare fondul pentru risc și accident, fondul de șomaj, fondul pentru concedii medicale, fondul pentru garantarea creanțelor salariale.

Pentru condițiile deosebite de muncă, angajatorii plătesc suplimentar la contribuția pentru asigurări sociale – pensii, un procent de 4%, iar pentru condiții speciale de muncă procentul este de 8%.

Cotele de contribuții la asigurări sociale de 25% și de 10% pentru asigurările sociale de sănătate suportate de salariați se vor reține în continuare tot de către angajator, din salariul brut, și acesta are obligația efectuării plății la buget și depunerii declarației în termenul legal (25 a lunii următoare sau 25 a lunii următoare trimestrului, pentru cei cu perioada fiscală trimestrul). Se păstrează modul general de calcul al salariilor, în sensul că din venitul brut se rețin asigurările sociale, acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe venit, iar baza de calcul a impozitului pe venit este venitul brut diminuat cu asigurările sociale și cu deducerile personale.

Caracteristic asigurărilor sociale este introducerea unor proceduri specifice pentru veniturile din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din dividende, din alte surse, pentru care sunt regimuri de impozitare particularizate.

De exemplu, dacă o persoană fizică este salariată și realizează și venituri din dividende, atunci plătește contribuția la asigurările de sănătate atât ca salariat, cât și pentru veniturile din dividende. Baza lunară de calcul a contribuției la sănătate pentru venitul din dividende este salariul minim brut pe țară valabil în luna în care se achită dividendele.

Vezi şi articolul STUDIU DE CAZ. Calcul privind impactul transferului asigurărilor sociale de la angajator la salariat asupra salariului net!

Impozitul pe venitul persoanei fizice

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit este în procent de 10%, pentru toate categoriile de venituri impozabile, cu excepția veniturilor din dividende pentru care se păstrează cota de 5%.

Pentru persoanele ce realizează venituri din salarii, se majorează deducerile personale, astfel:

Pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei, deducerile se acordă după cum urmează:

 • pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere = 510 lei;
 • pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere = 670 lei;
 • pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere = 830 lei;
 • pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere = 990 lei;
 • pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere = 1.310 lei.

Pentru persoanele ce realizează venituri lunare brute din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, deducerile sunt degresive față de cele de mai sus și sunt prezentate în ordonanță, iar pentru venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei, nu se acordă deducere personală.

Impozitul pe venitul din salarii se reține de către angajator, ce are obligația depunerii declarației și efectuării plății la bugetul de stat.

Impozitul pe venitul microîntreprinderii

Începând cu 1 ianuarie 2018, plafonul veniturilor unei microîntreprinderi este de 1.000.000 euro, calculat în lei la cursul BNR de la 31 decembrie al anului anterior.

Se păstrează cotele de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile ce au un salariat cu normă întreagă și de 3% pentru microîntreprinderile fără salariați.

Se abrogă condiționarea față de un obiect de activitate, în sensul că pot fi microîntreprinderi și societățile ce realizează venituri din consultanță și management într-un procent mai mare de 20% din totalul veniturilor, din zona jocurilor de noroc, asigurări etc.

Se abrogă și posibilitatea optării pentru plata impozitului pe profit prin majorarea capitalului social la suma de 45.000 lei.

Nu pot fi microîntreprinderi următoarele persoanele juridice române:

 • Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
 • Fondul de compensare a investitorilor;
 • Fondul de garantare a pensiilor private;
 • Fondul de garantare a asiguraților;
 • Entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

Noile societăți ce intră în sfera acestui impozit vor depune până pe data de 15 ianuarie 2018, declarația de mențiuni – noul formular 700.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta va datora impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit limita, iar calculul și plata impozitului pe profit se realizează luându-se în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

Impozitul pe profit

Se abrogă actuala procedură privind deductibilitatea limitată a cheltuielii cu dobânzile pentru împrumuturile de la alte entități și se transpun prevederile din directiva pentru limitarea deductibilității limitate a cheltuielilor cu dobânzile și alte costuri de îndatorare, față de întreprinderi asociate.

În esență, cheltuielile cu dobânzile față de împrumuturi de la întreprinderi asociate sunt deductibile limitat, într-o sumă de maxim 200.000 euro. Dacă costul îndatorării este mai mare de 200.000 euro, atunci acestea sunt deductibile limitat în procentul de 10% din diferența între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile, din care se scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale îndatorării și sumele deductibile reprezentând amortizarea fiscală.

O altă modificare structurală în cadrul impozitului pe profit este reglementarea mai exactă a transferului internațional de active din România în alte state.

Taxa pe valoarea adăugată

A fost introdusă o regulă antiabuz privind deductibilitatea TVA. Aceasta are aplicabilitate în momentul în care o persoană impozabilă efectuează achiziții de bunuri sau servicii de la furnizori, ce ulterior se dovedesc a fi implicați în fraude fiscale.

Autoritățile fiscale au dreptul să anuleze deducerea de TVA la societatea ce efectuează achiziția, doar dacă au probe “dincolo de orice îndoială” că această societate știa sau ar fi trebuit să știe că furnizorul este implicat într-o procedură de fraudare a TVA.

Această măsură este transpunerea mai multor decizii ale Curții europene de justiție, ce au stabilit ce autoritățile fiscale pot anula dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile de la furnizori cu comportament fiscal neadecvat, doar dacă probează indubitabil că persoana impozabilă cumpărătoare fie a instrumentat ea o procedură de fraudare a TVA, fie societatea ce și-a dedus TVA de la achiziții știa sau ar fi trebuit să știe că furnizorul său este implicat într-o procedură de fraudare a TVA.

Impozite și taxe locale

Din punctul de vedere al impozitelor și taxelor locale, pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul datorat la bugetul la bugetul local se majorează cu circa 7%.

Accizele

În domeniul produselor accizabile, se introduce o nouă contravenție. Se vor confisca echipamentele, cisternele și recipientele în care se regăsesc produselor accizabile supuse marcării (țigarete și unele sortimente de băuturi alcoolice), fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false.

Pe lângă această confiscare, se mai aplică și sancțiune contravențională constând în amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua, daca in 2017 am obtinut venituri din dividende peste plafonul de 22800, va trebui sa depun declaratia 600 si voi plati anticipat pentru 2018. Totusi, daca nici in 2018 si nici in urmatorii (adica niciodata) nu voi mai depasi plafonul, banii pe care i-am platit se vor returna ?
  Cum si cind pot face demersurile pentru returnare ?
  Nu inteleg de ce trebuie platit anticipat din moment ce este foarte posibil sa nu mai obtin acel nivel de venituri in anii urmatori…
  Multumesc !

 2. Buna ziua
  Va rog sa-mi spuneti ,in conditiile in care asigurarea de sanatate este platita de angajat in procent de 10 % iar angajatorul contribuie cu 2.25 & pentru munca ,incluzind si contributia pentru concedii si indemnizatii ,se mentine exceptia la plata asig. soc de sanatate pentru indemnizatia de incapacitate de munca urmare a unui accident de munca sau boata profesionala care era de 5.5 % dar suportata de angajator dupa vechea forma a Codului fiscal?

 3. sunt angajata cu contract de m-ca cu norma de lucru partiala(4 ore),am un contract de mandat pe functie de cenzor la o Asoc de proprietari si mai am un contract Pe drepturi de autori in Republica Moldova. Cum se vor plati contributiile pe aceste venituri ale mele?

  • Buna ziua. Am si eu o intrebare la dvs. cf ord.6/2013 soc.com.care exploateaza masa lemnoasa trebuie sa plateasca impozit special de 0.5% din valorif. mas.lemn.exploatata, daca incepand cu data de 01 ianuarie 2018 se mai plateste acest impozit sau nu?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here