23 Octombrie, 2019

Sinteză modificări legislative (17-23 februarie): un nou cont pentru obligaţiile fiscale, schimbări privind retrocedările, Fondul pentru mediu şi COR

LegeStart.ro vă oferă un scurt rezumat al celor mai importante modificări legislative din săptămâna precedentă.

Cele mai importante modificări aduse de acte normative publicate în săptămâna 17-23 februarie în Monitorul Oficial

• Monitorul Oficial nr. 114 din 17.02.2014:

- Ordinul ANAF nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

» Obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat de către contribuabili se plătesc într-un nou cont unic. Totodată, s-au făcut modificări la nomenclatorul acestor obligaţii fiscale.

• Monitorul Oficial nr. 116 din 17.02.2014:

- Hotărârea nr. 89/2014 pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013

» Normele Legii retrocedării au fost completate cu informaţii suplimentare referitoare la compensarea cu bunuri oferite în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist.

• Monitorul Oficial nr. 128 din 21.02.2014:

- Ordinul nr. 248/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

» S-au schimbat şi completat anumite informaţii referitoare la unele conturi.

• Monitorul Oficial nr. 129 din 21.02.2014:

- Ordinul nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

» S-au făcut modificări la Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Cele mai importante modificări intrate în vigoare în săptămâna 17-23 februarie

• 17 februarie 2014

- Ordinul nr. 3080/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

» S-au făcut unele schimbări şi completări privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar (anul şcolar 2014-2015).

• 19 februarie 2014

- Hotărârea nr. 19/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

» S-au modificat şi completat categoriile de construcţii pentru care este nevoie de avizare şi/sau autorizare privind securitatea la incendii.

22 februarie 2014

- Hotărârea nr. 1116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08

» S-au adăugat noi grupe de bază la structura Clasificării Ocupaţiilor din România.

***


Urmăreşte modificările legislative care te interesează în Lege5 Online.


Foto: Sxc.hu

Fara comentarii

Scrie un comentariu