19 Iunie, 2018

SINTEZĂ: Ce reguli noi în muncă trebuie să respectăm de luna aceasta?

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 644 din data de 7 august 2017 a fost publicată OUG nr. 53/2017 prin care au fost aduse o serie de modificări și completări ale Codului Muncii, cu predilecție în zona combaterii muncii nedeclarate.

Modificările și completările intervenite prin OUG nr. 53/2017 pot fi sintetizate astfel:

Definirea muncii nedeclarate (art. 151) care reprezintă:

  • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
  • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  • primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
  • primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

S-a prevăzut expres că încheierea contractului individual de muncă trebuie să se facă anterior începerii activității de către salariat și că obligația de încheiere a contractului în formă scrisă aparține angajatorului.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 53/2017 asupra Codului muncii (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. 

codul munci_mod2017_1

A fost prevăzută obligația angajatorului de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc.

Modificările aduse contractului individual de muncă trebuie concretizate într-un act adițional anterior intervenirii respectivei modificări, cu excepția cazului în care modificările sunt prevăzute în mod expres de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil – caz în care acestea se aplică în mod independent și indiferent dacă încheie sau nu un act adițional.

codul munci_mod2017_2

Angajatorul este obligat să țină la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de muncă, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori este solicitat acest lucru.

A fost eliminată incriminarea faptei angajatorului de a primi la muncă peste 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, orice astfel de faptă, indiferent de numărul de persoane primite la muncă în astfel de context, fiind păstrată exclusiv în sfera contravenționalului, iar sancțiunea aplicată este reprezentată de o amendă în valoare de 20.000 Ron pentru fiecare persoană identificată .

Au fost introduse noi fapte care constituie contravenții, stabilindu-se și cuantumul amenzilor contravenționale, după cum urmează:

  • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității – amendă de 20.000 Ron pentru fiecare persoană identificată;
  • primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat – amendă de 20.000 Ron pentru fiecare persoană identificată;
  • primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial – amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată; și
  • încălcarea de către angajator a obligației de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc – amendă de 10.000 Ron.

Totodată, au fost introdus un nou set de reguli în ceea ce privește regimul contravențiilor:

  • contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amendă, în cazul anumitor fapte (în cazul contravențiilor enumerate la punctul anterior la lit. a)-c), precum și în cazul primirii la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă), inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal; și
  • în cazul primirii la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, precum și în cazul contravențiilor enumerate la punctul anterior la lit. a)-b), inspectorul de muncă dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborată de Inspecția Muncii și aprobată prin ordin al ministrului muncii; reluarea activității de către angajator va fi posibilă numai după achitarea amenzii și remedierea deficiențelor care au condus la sistarea activității.
Autor: Mihai Anghel, Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii


Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

Ţuca Zbârcea & Asociaţii este o firmă de avocatură de tip „full service”, având un portofoliu format din numeroase companii naţionale şi multi-naţionale, importante instituţii financiare, precum şi autorităţi publice şi instituţii guvernamentale. Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă servicii pluridisciplinare prin intermediul echipei de avocaţi, propriilor divizii de specialitate sau reţelei de colaborări teritoriale şi internaţionale. Cu o echipă formată din peste 100 de avocaţi în cadrul biroului din Bucureşti. Ţuca Zbârcea & Asociaţii operează un sediu secundar în Cluj-Napoca, cât şi un birou de reprezentanţă în Madrid, Spania. Date de contact: Tel.: + 40 21 204 88 90, fax: + 40 21 204 88 99, e-mail: office@tuca.ro, web: www.tuca.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu