6 Decembrie, 2019

SINTEZĂ: Care sunt noutățile referitoare la concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav?

Încă de la sfârșitul anului trecut (2017) legiuitorul român a adus modificări importante în materia concediului și indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav. Având în vedere interesul practic prezentat de un astfel de subiect, ne-am gândit că ar fi util ca, în prezentul articol, să prezentăm prevederile legale în materia  concediului și indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav. 

În ce condiții se acordă concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav?

Potrivit art. 26 alin. (1) din OUG nr. 158/2005, asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; indemnizațiile respective se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant și a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condițiile legii, după caz.

Durata de acordare a indemnizației prevăzute la art. 26 alin. (1) din OUG nr. 158/2005 este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepția situațiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenții chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul specialist, iar după depășirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

În cazul copilului cu afecțiuni grave, asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani (art. 26 alin. (1)^1 din OUG nr. 158/2005); indemnizațiile acestea se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist.

Durata de acordare a indemnizației prevăzute la art. 26 alin. (1)^1 din OUG nr. 158/2005 va fi cea corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilită de medicul specialist, iar după depășirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

De reținut că lista afecțiunilor prevăzute la art. 26 alin. (1)^1 din OUG nr. 158/2005 se stabilește de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și este prevăzută în normele de aplicare a OUG nr. 158/2005.

La includerea afecțiunilor în lista mai sus prevăzută, pe aparate și sisteme, se au în vedere elemente clinice, evolutive și complicații ce determină prin severitatea tulburărilor morfologice și funcționale o durată cumulată a îngrijirilor medicale acordate copilului, exclusiv pentru afecțiunea de bază, de peste 90/180 de zile calendaristice pe an. 

Cine suportă  indemnizațiile pentru îngrijirea copilului bolnav?

Referitor la indemnizațiile prevăzute la art. 26 alin. (1) și  alin. (1)^1 din OUG nr. 158/2005, reținem că acestea se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. 

Cine  beneficiază de indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav?

Potrivit art. 27 alin. (1) din OUG nr. 158/2005, beneficiază de indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, opțional, unul dintre părinți, dacă solicitantul îndeplinește condițiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 7.

Reținem că, stagiul minim de asigurare  prevăzut la art. 7 din OUG nr. 158/2005 este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

De asemenea, beneficiază de aceleași drepturi, dacă îndeplinește condițiile cerute de OUG nr. 158/2005  pentru acordarea acestora, și asiguratul care, în condițiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredințat copii în vederea adopției sau i-au fost dați în plasament (art. 27 alin. (2) din OUG nr. 158/2005 ). 

Ce trebuie să cunoaștem referitor la concediile  medicale pentru îngrijirea copilului bolnav?

În conformitate cu prevederile art. 27^1 alin. (1) din OUG nr. 158/2005, persoanele prevăzute la art. 27 din OUG nr. 158/2005 beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă însoțesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene.

Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din România, pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate, în condițiile și până la duratele maxime prevăzute de OUG nr. 158/2005, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară a persoanelor prevăzute la art. 27^1 alin. (1) din OUG nr. 158/2005.

Certificatele de concediu medical pot fi eliberate persoanelor în drept, precum și soțului/soției/rudelor de gradul I ale persoanelor prevăzute la art. 27 sau unei alte persoane împuternicită de către acestea în acest sens (art. 27^2 alin. (1) din OUG nr. 158/2005).

În ceea ce privește documentele prevăzute la art. 27 indice 1 alin. 2 din OUG nr. 158/2005, acestea pot fi transmise medicului care eliberează certificatul de concediu medical de către persoanele prevăzute la art. 27 indice 2 alin. 1 din OUG nr. 158/2005 pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau, după caz, de către persoanele care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanță, iar medicul, la rândul său, poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, beneficiarilor/persoanelor în drept/angajatorilor, după caz.

Documentele prevăzute la art. 27^1 alin. (2) din OUG nr. 158/2005, precum și certificatele de concediu medical, atunci când sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanță, sunt semnate cu semnătură electronică calificată. 

Cum se acordă  certificatul de concediu medical în situația în care durata internării copilului bolnav cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice?

În situația în care durata internării copilului bolnav cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul curant poate acorda certificatul de concediu medical la externare sau lunar; prevederile respective se aplică în mod corespunzător și persoanelor prevăzute la art. 27 din OUG nr. 158/2005 , pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate. 

Care este cuantumul indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav?

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din OUG nr. 158/2005.

Ai nevoie de OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  Alina
  iunie 20 2018

  Buna ziua, am o fetita de aproape 9 ani, la care am descoperit o malformatie la inima si trebuie operata. Eu beneficiez de concediu medical pentru ingrijire copil?? Si daca da, cate zile??

 • Răspunde
  Andra
  iulie 15 2018

  Cum se calculeaza concediu pt ingrijire copil bolnav eu am luat concediu in 28 iulie 2017 alea 45 de zile daca copilu se imbolnaveste cand pot beneficia de celelalta ca o asistenta mi a spus ca asa se calculeaza ca in iunie 28 pot beneficia iarasi de acele zile ?ca inainte cu o luna am iarasi 45 d zile multumesc!!

 • Răspunde
  Voichița
  mai 17 2019

  Bună am și eu o întrebare am un băițel 5 ani și sa înbolnăvit la vârsta de 5 luni cu tebce multi drog rezistent și de atunci am la el certificat de handicapat grad accentuat dar acuma am fost la comisie și mia zis că el sa vendicat și nu mai primește gradu mia inchis dosarul dar am uitat sa zic că are probleme de limbaj nu vorbește corect și cu totate miau inchis dosarul vă rog frumos să imi spuneți ce să fac eu am mers cu dosarul complet cum am fost și anul trecut și mia dat

Scrie un comentariu