7 Decembrie, 2019

SENAT: Cazierul fiscal, mai uşor de obţinut în anumite cazuri

Senatul a adoptat ieri, cu 95 de voturi pentru, un proiect de lege care prevede simplificarea procedurii de obţinere a cazierului fiscal în format electronic şi eliminarea anumitor informaţii înscrise în acest document, în cazul practicienilor în insolvenţă.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal va fi trimis către Camera Deputaţilor, unde se va da votul final.

Cazierul fiscal în format electronic

Persoanele care solicită eliberarea certificatului de cazier fiscal în format electronic nu vor mai fi obligate să transmită documentele care atestă identitatea şi calitatea acestora.

În acest moment, potrivit art. 9 alin. (4) din OG nr. 39/2015, cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, documentele care atestă identitatea și calitatea de reprezentant sau de reprezentant legal se pot transmite la organul fiscal de către contribuabili prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Însă, în cazul adoptării propunerii legislative, actele evidenţiate mai sus nu vor mai fi necesare.

Practicienii în insolvenţă

În cazierul fiscal al practicienilor în insolvenţă nu vor mai fi înscrise informaţiile privind inactivitatea fiscală declarată de organul fiscal anterior deschiderii procedurii insolvenţei în formă simplificată, intrării în faliment sau pronunţării/adoptării unei hotărâri de dizolvare a contribuabilului, pentru următoarele situaţii:

  • neîndeplinirea, pe parcursul unui semestru calendaristic, a niciunei obligaţii declarative prevăzute de lege;
  • sustragerea de la efectuarea controalelor de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
  • organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
  • durata de funcţionare a societăţii este expirată;
  • societatea nu mai are organe statutare;
  • durata deţinerii spaţiului cu destinaţie de sediu social este expirată.

În plus, informaţiile privind inactivitatea fiscală, înscrise în cazier până la data intrării în vigoare a proiectului de lege, vor fi scoase la cererea practicianului în insolvenţă.

Modificarea unui termen

În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice și al entităților fără personalitate juridică se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară.

Propunerea legislativă modifică termenul în care organele competente să aplice sancţiuni pentru faptele care se înscriu în cazierul fiscal sunt obligate să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sancţionat, de la 5 zile la 15 zile.

Ai nevoie de OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu