12 Noiembrie, 2019

SEMINAR: Modificări importante în domeniul contribuţiilor sociale obligatorii

World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează evenimentul „Modificări importante în domeniul contribuţiilor sociale obligatorii” ce va avea loc vineri – 6 octombrie 2017, în intervalul orar 15:00 – 18:30, la World Trade Center Bucureşti, în prezenţa unor specialiști în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii.

Evenimentul este un seminar interactiv de prezentare și interpretare a noutăților legislative și a normelor metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul legislației contribuțiilor și asigurărilor.  În plus, vor fi prezentate și schimbările ce vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, schimbări anunțate în programul de guvernare dar și foarte intens mediatizate în ultima perioadă. 

Toate acestea vor fi prezentate de către cea mai autorizată sursă în cadrul acestui seminar interactiv unde puteți veni cu spețele dumneavoastră pentru a afla cea mai bună soluție. WTIB garantează răspunsul lectorului la toate nelămuririle dumneavoastră în privința contribuțiilor și asigurărilor sociale. În plus veți primi și un suport de curs complet cu numeroase studii de caz formule de calcul și exemple concrete.

Tematica

1. Modificări legislative în anul 2017, referitoare la contribuțiile sociale obligatorii, potrivit măsurilor cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului pentru acordarea încrederii Guvernului nr. 53/2017. 

2. Contribuțiile sociale obligatorii:

  • aspecte referitoare la prevederile legislative aplicabile contribuțiilor sociale obligatorii începând cu anul 2018
  • aspecte referitoare la prevederile legislative aplicabile contribuțiilor sociale obligatorii în anul 2017:

3. Tratamentul fiscal aplicabil, în anul 2017, din punct de vedere al contribuției de asigurări sociale (CAS), veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășară activități independente, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

4. Studii de caz & Exemple

  • CAS datorată de persoanele care desfășoară activități independente și care determină venitul net anual în sistem real.
  • CAS datorată de persoanele care desfășoară activități independente și determină venitul net anual în sistem real, care nu se încadrau în categoria persoanelor obligate la plata contribuției pe baza rezultatelor din anul 2016.
  • obligații de plată, pentru anul 2017, reprezentând  contribuții sociale obligatorii datorate de persoanele care realizează venituri din desfășurarea unei activități dependente pentru: Salariat cu CIM, Salariat cu CIM și pensie & Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome.
  • obligații de plată, începând cu 1 ianuarie 2017, reprezentând contribuții sociale obligatorii datorate de persoanele care realizează venituri din desfășurarea unei activități independente începând cu 1 ianuarie 2017 pentru: Avocați, Salariat + venituri din profesii liberale (exercitarea profesiilor medicale, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect, etc), Salariat + venituri din drepturi de proprietate intelectuală, Pensionar + venituri din drepturi de proprietate intelectuală, Salariat + venituri din activitățile agricole, Salariat + venituri din cedarea folosinței bunurilor, Pensionar + venituri din cedarea folosinței bunurilor.
  • obligații de plată, începând cu 1 ianuarie 2017, reprezentând  contribuțiile de asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele care realizează veniturile prevăzute la art.  155 lit. f) și h) din Legea nr. 227/2005 pentru: Persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice + investiții, Persoană care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală + venituri din alte surse, Persoană care realizează venituri din salarii + venituri ca urmare a desfășurării unei activități economice + veniturile din investiții și din alte surse, Persoană care realizează venituri din salarii + venituri din pensii + venituri ca urmare a desfășurării unei activități economice + veniturile din investiții și din alte surse, Persoană care realizează venituri din salarii + venituri din pensii + venituri ca urmare a desfășurării unei activități economice + venituri din cedare + veniturile din investiții și din alte surse

5. Venituri din activități dependente: Veniturile care constituie baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii începând cu luna februrie 2017.

Exemple: persoană fizică care desfășoară o activitate dependentă și o activitate independentă (PFI), salariat cu două CIM la un singur angajator.

Baza de calcul pentru: contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 0.85%, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora.

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 550 de lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu