16 Ianuarie, 2018

Şedinţa Guvernului din 4 septembrie 2013: acte normative adoptate

Lista actelor normative adoptate în şedinţa de ieri a Guvernului României cuprinde:

PROIECTE DE LEGE (se trimit Parlamentului)

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012;

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013;

Proiect de lege privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale şi a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

HOTĂRÂRI

Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură;

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor;

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.606/2009 pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor;

Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.803/2001 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri;

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”;

Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 26 iunie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003;

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN;

Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov;

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64+884-(inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod”);

Hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri culturale mobile aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, precum şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.194/2009;

Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2002 privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori, republicată;

Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritatea de management;

Hotărâre privind numirea consulului general al României la New York, Statele Unite ale Americii;

Hotărâre privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013;

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale destinate sediilor partidelor politice.

MEMORANDUMURI

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului între Guvernului României şi Guvernul Republicii Turcia privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi a titlurilor academice;

Memorandum cu tema: semnarea Memorandumului privind Protocolul de Cooperare între Ministerul Educaţiei Naţionale din România, Institutul Naţional pentru Studiul Holocaustului în România “Elie Wiesel” şi Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite;

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării textului: Protocolul de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Services for Open Learning, Marea Britanie, pentru perioada 2013-2017;

Memorandum cu tema: Aprobarea creşterii numărului de personal şi implicit a fondului de salarii, aprobarea achiziţionării unui autovehicul pentru pază şi intervenţie şi a unor elemente de mobilier strict necesare la SC RO-ARMMYSECURITY S.A. în anul 2013, urmare a extinderii activităţii acesteia;

Memorandum cu tema: Aprobarea creşterii cheltuielilor cu salariile, aprobarea achiziţionării unui număr de 7 autoutilitare în vederea desfăşurării obiectului de activitate al SC RO-ARMYCATERING S.A. în anul 2013, urmare a extinderii activităţii acesteia;

Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Înţelegerii de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Ocupării din Regatul Belgiei, în domeniul muncii şi ocupării;

Memorandum cu tema: Aprobarea demersurilor în vederea reînnoirii de observator al României la Comisia Internaţională de Stare Civilă;

Memorandum cu tema: Semnarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei cu privire la obţinerea, pe bază de reciprocitate, a drepturilor de proprietate asupra terenurilor, pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare;

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei;

Memorandum cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu.

Fara comentarii

Scrie un comentariu