21 August, 2019

Şedinţa Guvernului din 26 iunie 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa săptămânală din data de 26 iunie 2014, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2013

• PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013

• PROIECT DE LEGE privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi modificarea unor acte normative

• PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi, la 14 martie 2014

• PROIECT DE LEGE pentru modificarea Standardului Internaţional “Lista Interzisă”

• PROIECT DE LEGE privind transferul, cu titlul gratuit, al pachetului integral de acţiuni la Societatea Naţională ”Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia”-S.A din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş

• PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui, republicată cu modificările şi completările ulterioare

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.6, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Londra la 10 decembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

• HOTĂRÂRE privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale

• HOTĂRÂRE privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013

• HOTĂRÂRE pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia interna pentru piaţa reglementata de gaze naturale.

• HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014

• HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2014

• HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Grupului Interministerial Strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale şi Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, semnat la Iaşi în 24 ianuarie 2014

• HOTĂRÂRE pentru completarea art.3ą din Hotărârea Guvernului nr.1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

• HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

• HOTĂRÂRE privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum de interes local, situate în Oraşul Babadag, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

• HOTĂRÂRE privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

• HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

• HOTĂRÂRE privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012

• HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare între România, prin Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive şi Franţa, prin Agenţia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor Radioactive, în domeniul managementului deşeurilor radioactive semnat la Bucureşti, la 11 iulie 2013

• HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1123/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II pentru perioada 2007-2013

• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Acăţări, judeţul Mureş

• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Însurăţei, judeţul Brăila

• HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Iaşi

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: Raportul privind implementarea, de către România, a Recomandărilor CP (2012) 7 privind aplicarea Convenţiei de acţiune a Consiliului Europei împotriva traficului de fiinţe umane

• MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Centrul Naţional Anticorupţie din Republica Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei

• MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Memorandumului de Înţelegere dintre Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, din România şi Ministerul Economiei din Muntenegru de cooperare în domeniul energiei

• MEMORANDUM cu tema: Adoptarea unor măsuri privind continuarea activităţii de producere de echipamente hidroenergetice româneşti

Sursa: Guvern | Foto: Free Images

Fara comentarii

Scrie un comentariu