20 Aprilie, 2019

Şedinţa Guvernului din 23 decembrie 2013: acte normative adoptate

În şedinţa din data de 23 decembrie, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative:

ORDONANȚE DE URGENȚĂ

• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului.

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE privind suplimentarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

• HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Brăila a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului;

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 august 2013 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2013 la Contractul de Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti, la 28 februarie 2005;

• HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor;

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională ”Loteria Română”-S.A, companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice;

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicarea bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora;

• HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” şi titlul 51” Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013;

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român ”Dimitrie Cantemir” de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc ”Yunus Emre” de la Bucureşti, semnat la Ankara, la 19 septembrie 2013;

• HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe;

• HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei industriei naţionale de securitate;

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C SANEVIT 2003 ARAD” S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească;

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale ”Romtehnica”-S.A, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale;

• HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

• HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului per elev/preşcolar;

• HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale a unui imobil;

• HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

• HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, acordate, prin procedură de selecţie, în banda 3400-3600 MHZ, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă;

• HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.1013/2006 privind transferul de deşeuri;

• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

• HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării;

• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, – Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, – Administraţia Bazinală de Apă Olt aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, – Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, – Administraţia Bazinală de Apă Siret aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

• HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.222/2013 pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional Autostrada Câmpia Turzii-Târgu Mureș-Iași;

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2014;

• HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015 si 2016, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania -S.A. aflata sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine;

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Regiei Autonome “Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: -aprobarea raportului negocierilor Contractului de finanţare în valoare de 110 milioane EUR în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de Implementare a Garanţiei pentru Tineret 2014-2015;

• MEMORANDUM cu tema: Elaborarea şi transmiterea memoriului în duplică al României în cauza C-406/13, Comisia Europeană în contradictoriu cu România;

• MEMORANDUM cu tema: Elaborarea şi transmiterea memoriului în duplică al României în cauza C-405/13, Comisia Europeană în contradictoriu cu România;

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocarii a 16 posturi vacante din Ministerul Afacerilor Interne – Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti;

• MEMORANDUM cu tema: demersuri realizate de autoritatile competente pentru completarea transpunerii Directivei 2009/72/CE si a Directivei 2009/73/CE, in cotextul cauzelor C-405/13 si C-406/13, Comisia Europeana in contradictoriu cu Romania;

• MEMORANDUM cu tema: Masuri la nivel guvernamental in vederea implementarii proiectului “Reabilitarea siturilor contaminate istoric in Romania-Faza 1”;

• MEMORANDUM cu tema: deblocarea proiectelor POSDRU ale caror cotracte de finantare erau in vigoare anterior datei de 1.01.2011 si carora li s-a aplicat in mod eronat Art. 34 din Legea 284/2010.

Fara comentarii

Scrie un comentariu