23 Februarie, 2019

Şedinţa Guvernului din 19 martie: Acte normative adoptate

În şedinţa săptămânală din data de 19 martie 2014, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative:

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru abrogarea art. II din Legea nr.219/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr.18-judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr.20-judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr.22-judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr.25-judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr.32-judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr.42-municipiul Bucureşti

• HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr.18-judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr.20-judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr.22-judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr.25-judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr.32-judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr.42-municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014

• HOTĂRÂRE pentru desemnarea autorităţilor române competente în aplicarea prevederilor legale privind facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004

• HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Romtehnica” S.A. aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii -S.A, aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

• MEMORANDUM cu tema: Corelarea numărului de personal pentru anul 2014 la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A conform execuţiei exerciţiilor bugetare 2012-2013

• HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea HG nr.85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie si Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA” – S.A. Bucureşti

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deschiderii de negocieri a Memorandumului de Înţelegere pentru dezvoltarea cooperării în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii din R.P. Chineză şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiune pentru elaborarea, aprobarea şi implementarea noii metodologii privind elaborarea şi execuţia programelor bugetare, precum şi a ministerelor pilot care vor implementa noua metodologie în bugetul pe anul 2015

• MEMORANDUM cu tema: Unele masuri privind structurarea pieţei de electricitate si acordarea de facilitaţi in vederea realizării proiectelor mari energetice

Sursa: Guvern | Foto: Sxc.hu

Fara comentarii

Scrie un comentariu