23 August, 2017

Şedinţa Guvernului din 14 august 2013: actele normative care ar putea fi incluse pe agendă

Astăzi va avea loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. Actele normative care ar putea figura pe agendă sunt următoarele:

PROIECTE DE LEGE

Proiect de lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr.256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a Capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale;

Proiect de lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr.612/2011 privind ”Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr.613/2011 privind ”Majorarea generală de capital 2010” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD;

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului;

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;

Proiect de lege privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Şiseşti”- Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii ”Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”, precum şi modificarea Anexei nr.2 şi Anexei nr.2.5 din Legea nr.45/2009;

Proiect de lege privind darea în administrarea departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor suprafeţe totale de teren de 5050mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Şiseşti”- Staţiune de Cercetare – Dezvoltarea pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii ”Autostrada Arad- Timişoara-Lugoj” – ” varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”, precum şi modificarea Anexei nr.3 şi Anexei nr.3/39 din legea nr.45/2009;

Proiect de lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei privind crearea Organizaţiei Internaţionale pentru colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice ”Interelectro” în relaţie cu România;

Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată de Weisbaden la 4 octombrie 2010.

PROIECTE DE ORDONANŢĂ

Proiect de ordonanţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;

Proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora;

Proiect de ordonanţă privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare(CNCAN) la organismele şi organizaţiile internaţionale;

Proiect de ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţilor cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organismele internaţionale.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”;

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004;

Proiect de hotărâre pentru aprobarea unei măsuri derogatorii de la Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.930/2005;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.124/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”;

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Podul rutier peste Oituz la Poiana Sărată, pe DN11km90+450”, judeţul Bacău;

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 6, Sectorul Drobeta-Turnu Severin – Lugoj km 332+150 – 494+500˝, judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I˝, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1˝, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14˝, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15˝ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15˝, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire Bacău˝;

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 18.521 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire a municipiului Caracal˝;

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.670 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Varianta de ocolire a municipiului Arad˝ şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 48.631 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional “Drumul de centură în municipiul Tecuci între DN 25 – DN 24˝ judeţul Galaţi şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector de drum naţional, din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Sovata, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria drumurilor de interes judeţean;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investiţii cuprinse în Proiectul privind “Restructurarea şi modernizarea secţiilor de obstetrică şi neonatologie˝ din Unităţile spitaliceşti, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora;

Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş, judeţul Alba;

Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cătina, judeţul Buzău;

Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Găieşti, judeţul Dâmboviţa;

Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bogaţi, Priboieni şi Râca, judeţul Argeş;

Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei judeţului Buzău;

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa;

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava;

Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi “ACVILA˝ pentru daunele cauzate de inundarea controlată a incintei îndiguite Făcăieni – Vlădeni, în anul 2006;

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de Cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Socialistă Vietnam, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013;

Proiect de hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei “ÎMPREUNĂ˝ ca fiind de utilitate publică;

Proiect de hotărâre privind înscrierea unui bun mobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

Proiect de hotărâre privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Huilei – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ROMAERO- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială LITORAL S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială MAMAIA S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României;

° Memorandum cu tema: Aprobarea repartizării unor sume din profilul net pentru anul 2013 prevăzut în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, din subordinea Băncii Naţionale a României, pentru finanţarea investiţiilor prioritare, cu respectarea prevederilor şi nivelului cotei prevăzute de OG nr.64/2001 şi Legea nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, precum şi aprobarea majorării cheltuielilor cu salariile ca urmare a extinderii activităţii şi creşterii numărului de personal aprobate prin memorandum în anul 2012.

Fara comentarii

Scrie un comentariu