20 Aprilie, 2019

Şedinţa de Guvern din 9 aprilie 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa săptămânală din data de 9 aprilie 2014, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, cu modificările şi completările ulterioare

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea Legii educaţiei naţionale, nr. 1/2011

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

• HOTĂRÂRE
pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea stemelor comunelor Lungeşti, Tetoiu şi Voineasa, judeţul Vâlcea

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea stemei comunei Hălchiu, judeţul Braşov

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea stemelor comunelor Albeşti, Corni, Curteşti, Răuşeni, Truşeşti şi Ungureni, judeţul Botoşani

• HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea anexei nr.44 la Hotărârea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

• HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale ”Loteria Română” S.A.

• HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate semnat la Bucureşti, la 2 decembrie 2013.

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

• HOTĂRÂRE
privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica”-S.A

• HOTĂRÂRE
privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

• HOTĂRÂRE
privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale

• HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale, din data de 25 mai 2014

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea măsurilor, a bugetului şi cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului buletinului de vot, a modelelor ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum şi a condiţiilor şi duratei păstrării materialelor rezultate din procesul electoral

• HOTĂRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

• HOTĂRÂRE
pentru completarea art.59 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

• HOTĂRÂRE
privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat in Colegiul uninominal nr. 7 din circumscripţia electorala nr. 42 – Municipiul Bucureşti.

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Aranjamentului de implementare între Autorităţile Desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind înfiinţarea poziţiei de ofiţer român de legătură în cadrul Comandamentului European al Statelor Unite

• MEMORANDUM
cu tema: Aprobarea negocierii Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Ungaria, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării din Republica Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia privind cooperarea în cadrul iniţiativei Smart  Defence  TIER 1.29, punerea în comun a capabilităţilor CBRN

• MEMORANDUM
cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România, reprezentat de domnul Attila Korodi, ministrul mediului şi schimbărilor climatice sau o altă persoană desemnată de acesta şi Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din România, reprezentat de doamna Doina Adriana Pană, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură sau o altă persoană desemnată de aceasta şi Administraţia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză, reprezentată de domnul Zhao Shucong, şeful Administraţiei de Stat pentru Silvicultură, cu rang de ministru-adjunct, privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede şi protecţiei vieţii sălbatice.

Sursa: Guvern | Foto: FreeImages.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu