21 August, 2019

Şedinţa de Guvern din 7 octombrie 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa de Guvern din data de 7 octombrie 2014 au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

 • PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
 • PROIECT DE LEGE privind stimularea investitorilor individuali
 • PROIECT DE LEGE pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
ORDONANŢE DE URGENŢĂ

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
HOTĂRÂRI

 • HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăților directe unice pe suprafață, a plăților separate pentru zahăr și a plăților specifice pentru orez, care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de minimis „Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate”
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube în sectorul apicol”
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploatațiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică”
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal”
 • HOTĂRÂRE pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori ”
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Pui şi Baia de Criş, judeţul Hunedoara
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Ocniţa, Odobeşti şi Răzvad, judeţul Dâmboviţa
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bistra, Boiu Mare, Câmpulung la Tisa, Copalnic-Mănăştur şi Mireşu Mare, judeţul Maramureş
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Teregova, judeţul Caraş-Severin
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România-Orizont 2020
 • HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
 • HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru actualizarea anexelor nr.1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2014
 • HOTĂRÂRE privind privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
 • HOTĂRÂRE privind darea unui imobil în folosință gratuită Asociației “Grupul pentru Dialog Social”
MEMORANDUMURI

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către primul-ministru al României, a scrisorii de notificare către directorul general CERN, referitoare la primirea de către România a statutului de membru plin CERN, în anul 2015, în devans cu o lună faţă de termenul stabilit prin Acordul de aderare, precum şi a reducerii contribuţiei financiare a României, la CERN, în anul 2015
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a acţiunilor pregătitoare privind construcţia în România a Centrului internaţional pentru studii avansate asupra sistemelor fluvii-delte-mări (DANUBIUS-RI) în cadrul Strategiei Europa 2020 şi a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării şi declararea acestui proiect ca ”proiect strategic de importanţă naţională”, în domeniul cercetării științifice
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind implementarea proiectelor comune de cercetare între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Universitară a Francofoniei
 • MEMORANDUM cu tema: deblocarea sumelor blocate prin OUG nr. 59/2014
 • MEMORANDUM cu tema: Prima maşină – Program de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • MEMORANDUM cu tema: alocarea fondurilor necesare la bugetul de stat, pentru anul 2015, în vederea reluării plăților privind indemnizațiile reparatorii pentru toate categoriile de beneficiari, conform Legii nr. 341/2004, și măsuri referitoare la situația beneficiarilor Legii nr. 341/2004

Sursa:
Guvern | Foto: Free Images

Un comentariu

 • Răspunde
  DANCIU
  decembrie 9 2014

  UNDE MA POT ADRESA PENTRU PENTRU ACHIZITIONARE DE JUNINCI PRIN SCHEMA MINIMIS.

Scrie un comentariu