21 August, 2019

Şedinţa de Guvern din 7 ianuarie 2014: acte normative adoptate

Prima şedinţă a Guvernului României din anul 2014 a avut loc în data de 7 ianuarie. În cursul acesteia au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege privind înfiinţarea Regiei Autonome “Administraţia Canalului Siret-Bărăgan”

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România”

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

• Hotărâre privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.175/2010

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”

• Hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

• Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

• Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Cisnădie şi Copşa Mică, judeţul Sibiu

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Orlat, judeţul Sibiu

• Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Creţeni şi Sălătrucel, judeţul Vâlcea

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vânători, judeţul Mureş

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Fara comentarii

Scrie un comentariu