În şedinţa Guvernului României din data de 6 noiembrie au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale, între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/ România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013;
• Proiect de lege pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) prin scrisorile semnate la Bucureşti la 31 ianuarie 2013 şi la Bruxelles la 5 august 2013;
• Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 mai 2013 şi la Bucureşti la 20 mai 2013 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005;
• Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;
• Hotărâre privind aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Bucureşti, la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului între România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim, la 28 februarie 2011;
• Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;
• Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni;
• Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor;
• Hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară;
• Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Autostrada Orăştie-Sibiu”;
• Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui;
• Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan în domeniul culturii;
• Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, modificarea datelor de identificare şi darea în administrarea Ministerului Culturii şi a Bibliotecii Naţionale a României a unui imobil aflat în domeniul public al statului;
• Hotărâre privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
• Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării evaluării în domeniul concurenţei (peer-review);
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R-Marfă”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.194/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2013.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Negocierea unui nou Aranjament Administrativ pentru
aplicarea Acordului între România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale;
• Memorandum cu tema: Negocierea Acordului între România şi Republica Orientală a Uruguayului în domeniul securităţii sociale;
• Memorandum cu tema: Aprobarea celui de-al 5 lea Raport naţional periodic către Comitetul pentru Combaterea Torturii (ONU), obligaţie ce incumbă României în baza art.19 din Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante (CAT) ratificată de România prin Legea nr.19/1990 şi transmiterea acestuia Misiunii Permanente a României la Geneva;
• Memorandum cu tema: Încheierea unui acord cu partea ucraineană, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unui nou punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene între localităţile Sighetu Marmaţiei (România) şi Solotvino (Ucraina);
• Memorandum cu tema: Modificarea regimului de trafic pentru punctul de trecere a frontierei româno-ungare de la Urziceni-Vallaj;
• Memorandum cu tema: Aprobarea ocupării posturilor vacante din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin concurs sau examen, în baza legislaţiei aplicabile;
• Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii, prin schimb de scrisori, a unui Program de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în baza articolului 1 al Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord) şi a celui de-al doilea Protocol Adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011;
• Memorandum cu tema: Aprobarea ocupării posturilor vacante din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Expertiza Muncii, prin concurs sau examen, în baza legislaţiei aplicabile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here