26 Aprilie, 2019

Şedinţa de Guvern din 6 martie 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa Guvernului României din data de 6 martie 2014 au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 14 noiembrie 2013

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic româno-chinez, semnat la Bucureşti, la 25 noiembrie 2013

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Serbia privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 6 iunie 2013 şi la Belgrad la 27 iulie 2013

• HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

• HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană

• HOTĂRÂRE pentru modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/1990 privind condiţiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi numirea guvernatorului şi a supleantului său, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori şi guvernatori supleanţi ai acestora în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 467/2007 privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii

• HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Interministeriale de Suport Tehnic

• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei judeţului Satu Mare

• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Gălăuţaş şi Sărmaş, judeţul Harghita

• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Hida şi Românaşi, judeţul Sălaj

• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud

• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Darabani, judeţul Botoşani

• HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Declaraţiei Comune a Guvernelor Român şi Bulgar de la finalul şedinţei comune a celor două guverne

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului privind cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe ale României şi Republicii Bulgaria

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării “Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul apărării”

Sursa: Guvernul României | Foto: Sxc.hu

Fara comentarii

Scrie un comentariu