17 Noiembrie, 2018

Şedinţa de Guvern din 6 mai 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa săptămânală din data de 6 mai, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• PROIECT DE LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 5 martie 2014, aprobată prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 26 martie 2014

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din data de 25 mai 2014

• HOTĂRÂRE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Național de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

• HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea stemelor comunelor Bârla, Boteni, Cuca, Domnești, Leordeni, Micești, Morărești, Moșoaia, Nucșoara, Poiana Lacului, Rociu și Slobozia, județul Argeș

• HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, în sprijinul populației afectate din județul Mehedinți

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema:

1.
Aprobarea negocierii și semnării Memorandumului de Înțelegere între Ministerul pentru Societatea Informațională din România și Ministerul pentru Știință, TIC și Planificare din Republica Coreea pentru cooperare în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor

2.
Eliberarea deplinelor puteri pentru domnul Alexandru-Răzvan Cotovelea, Ministrul pentru Societatea Informațională, în vederea semnării Memorandumului de Înțelegere între Ministerul pentru Societatea Informațională din România și Ministerul pentru Știință, TIC si Planificare din Republica Coreea pentru cooperare în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor

Sursa: Guvern | Foto: FreeImages.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu