22 Aprilie, 2019

Şedinţa de Guvern din 4 septembrie 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa de Guvern din data de 4 septembrie 2014 au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, semnat la Kiev, la 10 martie 2014

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 7 aprilie 2014 şi la Bucureşti la 14 aprilie 2014 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.5 încheiat între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 11 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 6 februarie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad – Timişoara – Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003 și la Luxemburg la 17 decembrie 2003

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind înfiinţarea şi funcţionarea unui Punct comun de contact la frontiera de stat româno-sârbă, semnat la Bucureşti la 31 mai 2013

• HOTĂRÂRE privind transferul unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Iaşi şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu

• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Jiu aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

• HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.494/2006 privind echipamentul maritim

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Aeroporturi – Bucureşti” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

- MEMORANDUM cu tema: Aprobarea menţinerii în anul 2014 a numărului de personal aprobat la finele anului 2013, prin reîntregirea numărului de personal realizat în anul 2013 cu 37 de persoane, la Compania Națională Aeroporturi – București S.A.

• HOTĂRÂRE privind desființarea Sanatoriului de Pneumoftizilogie Guranda, județul Botoșani

• HOTĂRÂRE privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum de interes judeţean, situat în judeţul Covasna, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizăriide către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

• HOTĂRÂRE pentru organizarea în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)

- MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)

• HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei construcţii aflată în administrarea Institutului Oncologic ”Prof.Dr.I.Chiricuţă” Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

• HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere pentru cooperarea în domeniul vinurilor între Ministerul Economiei din România şi Biroul de Dezvoltare Comercială şi Economică din cadrul Guvernului Regiunii Administrative Speciale Hong-Kong a Republicii Populare Chineze

• MEMORANDUM cu tema: Negocierea proiectului Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Columbia privind cooperarea în domeniul industriei de apărare

• MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea protocolului de modificare a convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Erevan la 25 martie 1996

• MEMORANDUM cu tema: Negocierea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale

• MEMORANDUM cu tema: semnarea unui protocol între Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public Privat şi Promovarea Exporturilor pentru şi în numele Guvernului României şi Agenţia de Promovare a Investiţiilor din cadrul Ministerului Comerţului (MOFCOM) din Republica Populară Chineză privind Mecanismul de Contact între Agenţia de Promovare a Investiţiilor din China şi Agenţiile Naţionale de Promovare a Investiţiilor din ţările Europei Centrale şi de Est

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

Sursa: Guvern | Foto: Free Images

Fara comentarii

Scrie un comentariu