23 Februarie, 2019

Şedinţa de Guvern din 29 ianuarie 2014: acte normative adoptate

Şedinţa din această săptămână a Guvernului României a avut loc în data de 29 ianuarie. Actele normative care au fost adoptate sunt următoarele:

ORDONANŢE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Ordonanţă de urgenţă privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (va fi transformată în proiect de lege şi va fi trimisă Parlamentului)
• Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă
• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
• Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale

HOTĂRÂRI

• Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea
• Hotărâre pentru aprobarea Înţelegerii de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Serviciul Public Federal Ocupare Muncă şi Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii şi ocupării, semnată la Bruxelles, la data de 10 septembrie 2013
• Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
• Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
• Hotărâre privind eliberarea din funcţie şi numirea unor prefecţi

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Organizarea la Bucureşti, în perioada 10-11 martie 2014, a Conferinţei europene cu tema:”Tinerii care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează un program de educaţie sau de formare: de la cunoaştere la soluţii” (Young people not in Employment, Education and Training (NEETs): From Knowledge to Public Responses)
• Memorandum cu tema: Aprobarea pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unei convenţii între România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital

Sursa: Guvernul României | Foto: Sxc.hu

Fara comentarii

Scrie un comentariu