23 Aprilie, 2019

Şedinţa de Guvern din 28 august 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa de Guvern din 28 august 2014 au fost adoptate următoarele acte normative:

ORDONANŢE

• ORDONANŢĂ de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

• ORDONANŢĂ privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională

• ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România

• ORDONANŢĂ privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru interpretarea unor prevederi legale

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea art.7 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare şi achiziţia de mobilier la Maternitatea Spitalului Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon din Bucureşti

• HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea în perioada 3-5 septembrie 2014 la București a celei de-a 6-a reuniuni a Forumului Central European al Autorităților de reglementare din domeniul audiovizual (CERF)

Sursa: Guvern | Foto: Free Images

Fara comentarii

Scrie un comentariu