21 Februarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 26 iunie: acte normative adoptate

În şedinţa de ieri a Guvernului au fost dezbătute şi adoptate mai multe acte normative importante, printre care cele referitoare la Legea minelor, reorganizarea ANAF-ului sau a altor instituţii publice.

Iată care sunt principalele acte normative adoptate:

PROIECTE DE LEGE (se trimit Parlamentului)

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003;

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Tabelelor-anexă la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;

• Proiect de lege privind trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor-Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi;

• Proiect de lege privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, promoţia 2013;

• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;

• Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

• Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;

• Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale precum şi pentru stabilirea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la ministere şi la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului;

• Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară;

• Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii;

• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;

• Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie;

• Ordonanţă de urgenţă privind taxele judiciare de timbru;

• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare;

• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;

• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru desfăşurarea unor misiuni externe cu caracter umanitar;

• Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bruxelles la 26 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 27 noiembrie 2012, respectiv la 15 ianuarie 2013 şi la 23 ianuarie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţiei şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii;

• Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 25 martie 2013 şi la 27 martie 2013, precum şi la 1 aprilie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005;

• Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;

• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN2 – etapa I, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1″, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14″, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”;

• Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Autostrada Timişoara-Lugoj”;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

• Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” Constanţa;

• Hotărâre privind recunoaşterea Clubului Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca ca fiind de utilitate public;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”;

• Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr.181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004;

• Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;

• Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind organizarea si funcţionarea Departamentului pentru Energie;

• Hotărâre privind organizarea si funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism;

• Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Amendamentului la Aranjamentul de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite privind serviciile de medicină legală efectuate în comun de specialişti români şi reprezentantul regional al forţelor Statelor Unite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Amendamentului la Aranjamentul de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite privind procedurile de soluţionare a pretenţiilor pentru implementarea acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Aranjamentului de implementare între Autorităţile Desemnate ale Statelor Unite şi României privind relaţiile de comandă pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României;

• Memorandum cu tema: încheierea unui Acordului de Grant dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare a SUA şi Guvernul României, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, pentru finanţarea costurilor bunurilor şi serviciilor necesare realizării unui studiu de fezabilitate privind propunerea de proiect “Arhivare electronică şi managementul conţinutului” în România;

• Memorandum cu tema: aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea economică, industrială şi tehnică;

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Acordului Bilateral între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii si semnării Acordului de cooperare in domeniul culturii între Ministerul Culturii din Romania si Ministerul Culturii si Informaţiei din Republica Kazahstan.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu