22 Februarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 24 iulie: actele normative care ar putea figura pe agendă

Lista actelor normative care ar putea figura pe agenda şedinţei de azi (ora 12:00) a Guvernului României cuprinde:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naţionale a României privind Schimbările Climatice, 2013-2020;

• Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Spaţii de educaţie şi cercetare – Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, Sector 1, Bucureşti”;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Oltenia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Brastavăţu, Curtişoara, Frăghiceni, Ghimpeţeni şi Ianca, judeţul Olt;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Largu, judeţul Buzău;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Frânceşti, Lădeşti şi Prundeni, judeţul Vâlcea;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naţionale a României;

• Proiect de hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în 20 septembrie 2013, a Reuniunii generale a administraţiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene.

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERELOR ŞI ALTOR AUTORITĂŢI

• Proiect de hotărâre pentru reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C.;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi unele măsuri pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori ministerelor;

• Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori ministerelor privind Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi pentru abrogarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1393/2009 privind reorganizarea unor unităţi şi instituţii publice aflate sub autoritatea şi în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice;

• Proiect de hotărâre pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Ministerului Economiei şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei;

• Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate;

• Memorandum cu tema: Participarea şi oportunitatea participării României, prin Consiliul Concurenţei, la evaluarea OCDE în domeniul concurenţei (peer-review), în perioada 2013-2014;

• Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Dumitru Dan Enache-Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, în calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale ENEL Distribuţie Banat S.A., aflată sub autoritatea ministerului.

Fara comentarii

Scrie un comentariu