19 Ianuarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 24 iulie: acte normative adoptate

Ieri a avut loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. Principalele acte normative care au fost adoptate sunt următoarele:

HOTĂRÂRI

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;

• Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naţionale a României privind Schimbările Climatice, 2013-2020;

• Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Spaţii de educaţie şi cercetare – Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, Sector 1, Bucureşti”;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Oltenia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naţionale a României;

• Hotărâre privind organizarea la Bucureşti, în 20 septembrie 2013, a Reuniunii generale a administraţiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene;

• Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

• Hotărâre pentru aprobarea elementelor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni între Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, și Societatea Comercială Grup Feroviar Român SA, în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din valoarea capitalului social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ”CFR Marfă” SA;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 474/2013 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării ”Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)”;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale ”Romtelecom” SA.

ACTE NORMATIVE PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERELOR ŞI ALTOR AUTORITĂŢI

• Hotărâre pentru reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

• Hotărâre pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;

• Hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C.;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi unele măsuri pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori ministerelor;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice;

• Hotărâre pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză;

• Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională;

• Hotărâre pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate;

• Memorandum cu tema: Participarea şi oportunitatea participării României, prin Consiliul Concurenţei, la evaluarea OCDE în domeniul concurenţei (peer-review), în perioada 2013-2014.

Fara comentarii

Scrie un comentariu