18 Octombrie, 2019

Şedinţa de Guvern din 22 septembrie 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa de Guvern din data de 22 septembrie 2014 au fost adoptate următoarele acte normative:

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului Electroenergetic național în perioada 1 octombrie 2014 – 31 martie 2014

• HOTĂRÂRE
pentru prelungirea prorogării termenului de intrare în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de al aplciarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Compania de Investiții pentru Turism SA București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism

• HOTĂRÂRE pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială NEPTUN OLIMP SA aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism

- MEMORANDUM cu tema: majorarea în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC NEPTUN OLIMP SA a numărului de personal prognozat la finele anului 2014 cu 2 persoane față de numărul prognozat la finele anului 2013, respectiv de la 11 la 13 persoane și a cheltuielilor de personal aferente

• HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii, în administrarea Bibliotecii Naționale a României

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea măsurilor privind derularea programului național Cantus Mundi, gestionat de Corul Național de Cameră „Madrigal”

• HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală de Sport Multifuncțională cu 3000 de locuri – structură preluată”, str. Crișan nr.33, municipiul Slatina, județul Olt, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A.

• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”- Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

• HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării participării României, prin Consiliul Concurenței în parteneriat cu Cancelaria Primului Ministru și Ministerul Finanțelor Publice într-un proiect care să fie realizat de OCDE, privind analiza impactului reglementărilor în vigoare în sectoare cheie ale economiei românești, în perioada 2014-2015

• HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HG nr. 511/2014 pentru stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată de gaze naturale

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: Propunere privind acceptarea donației și mandatare pentru realizarea procedurilor legale privind încheierea unor donații în favoarea Statului Român prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public Privat și Promovarea Exporturilor

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efecturării donației unor bunuri mobile, aparținând domeniului privat al statului, către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efecturării donației unor bunuri mobile, aparținând domeniului privat al statului, către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în domeniile educației, culturii și în alte domenii conexe între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt

• MEMORANDUM cu tema: Desemnarea președinților Părții române în Comisiile Mixte Interguvernamentale de cooperare economică și tehnico-științifică ale României cu alte state, programate în anul 2014

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Tratatului dintre România și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate

Sursa:
Guvern | Foto: Free Images

Fara comentarii

Scrie un comentariu