17 Februarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 19 iunie: cum arată lista actelor normative care ar putea figura pe agendă?

Şedinţa săptămânală a Guvernului României are loc astăzi la ora 10:00, iar actele normative care ar putea figura pe agendă sunt următoarele:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013.

PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

• Proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul financiar-bugetar şi de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţă radio 830-862 Mhz, 1747,5-1785 Mhz, 1842,5-1880 Mhz şi 2500-2690 Mhz;

• Proiect de ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” S.A. Bucureşti, cu modificările ulterioare;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 şi 27 august 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti, la 19 februarie 2013 şi la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.532/1991 privind reglementarea asistenţei medicale cu plată în unităţile sanitare;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004;

• Proiect de hotărâre privind participarea României la programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD-PISA 2015;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică”, regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale;

• Proiect de hotărâre privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman şi din administrarea Consiliului local al oraşului Zimnicea, în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, trecerea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în domeniul public al oraşului Zimnicea, județul Teleorman, și în administrarea Consiliului Local al orașului Zimnicea, declasarea acestuia în drum de interes local, modificarea şi completarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice;

• Proiect de hotărâre privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Sebeş, şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, în domeniul public al statului şi administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale;

• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Runcu şi Ţânţăreni, judeţul Gorj;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” SA Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

° Memorandum cu tema: Numărul de personal prevăzut pentru anul 2013 în bugetul de venituri şi cheltuieli al SNGN Romgaz SA Mediaş;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XIV-a 2013 a programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creşterea a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2012 şi la Skopje la 26 decembrie 2012;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal privind semnul de frontieră „TUR” amplasat pentru marcarea punctului de întâlnire a frontierelor de stat ale României, Ungariei şi Ucrainei, semnat la Budapeste la 17 octombrie 2012;

• Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Costă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

• Proiect de hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Topliţa, judeţul Harghita şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

• Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unei părţi dintr-un imobil;

• Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului Intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre al Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniul Educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, turismului, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Malaeziei;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniul culturii, educaţiei, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina;

• Memorandum cu tema: Includerea spre rambursare din POST a proiectelor finanţate din BEI/BER/Buget de stat;

• Memorandum cu tema: Organizarea, în perioada 1-3 august 2013, a unei evaluări a capacităţilor primăriilor de a folosi Registrul electoral şi de a tipări listele electorale permanente;

• Memorandum cu tema: Aprobarea, de către Guvern, a listei cuprinzând cei trei candidaţi pentru funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului, în temeiul art.5 alin (1) din OG nr.94/1999;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Tratatului între Românie şi Republica Kazahstan privind extrădarea.

PUNCTE DE VEDERE

Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnii senatori Ioan Deneş şi Dorin-Mircea Dobra, doamna deputat Adriana-Doina Pană şi domnii deputaţi Nechita-Stelian Dolha şi Vasile-Daniel Suciu – Grupurile parlamentare ale PNL, PSD;

Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale UNPR, PSD, PNL, PD-L, UDMR, PP-DD;

Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct.2011”, iniţiată de un grup de deputaţi – PP-DD;

Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de un grup de parlamentari – PD-L, PP-DD;

Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe”, iniţiată de domnul senator Alin-Păunel Tişe – Grupul parlamentar al PD-L;

Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea articolului 1 din Ordonanţa nr.26 din 22 iulie 1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, iniţiată de domnii senatori Nicolae Nasta; Marius-Petre Nicoară; Ion Popa; Mihaela Popa; Sorin-Ştefan Roşca-Stănescu; Ştefan-Liviu Tomoiagă şi Ionuţ-Elie Zisu din grupul parlamentar al PNL;

Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune”, iniţiată de 39 de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PP-DD, UDMR, PNL;

Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, iniţiată de 15 parlamentari – grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PD-L, PP-DD, UDMR, PC, Minorităţilor Naţionale;

Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 11 iulie 2002”, iniţiată de domnul deputat Dan Cristian Popescu – Grupul parlamentar al PD-L;

Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 1 din Legea petrolului nr.238/2004”, iniţiată de domnii senatori Cristian Petru Bodea şi Valeriu-Victor Boeriu – Grupul parlamentar al PNL.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu