23 Aprilie, 2019

Şedinţa de Guvern din 19 februarie 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa din 19 februarie a Guvernului României au fost adoptate următoarele acte normative:

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea mecanismului financiar necesar implementării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, a Protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010 şi a celui de-al doilea Protocol Adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de a aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

• HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 18 octombrie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi KfW, prin scrisoarea semnată la Frankfurt am Main la 12 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 3 decembrie 2012 la Acordul de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

• HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Centrului Operaţional de Comandă al Guvernului

• HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Intemperii şi Calamităţi

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Farcaşa, Ruginoasa şi Taşca, judeţul Neamţ

• HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului României nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

• HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

• HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

• HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea “VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

• HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

• HOTĂRÂRE privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

• HOTĂRÂRE privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

• HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

• HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Administratiei Nationale de Meteorologie care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Nationala “Poșta Română” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut în valoare de 250 milioane euro în vederea susţinerii implementării Proiectului privind reforma sectorului sanitar şi aprobarea notei mandat de negociere a acestuia

• MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind renegocierea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 1 iunie 1994

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării “Programului de cooperare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale

• MEMORANDUM cu tema: “Aprobarea semnării Acordului privind înființarea Centrului de excelenta in domeniul finanțelor cu sediul la Ljubliana, Slovenia”

• MEMORANDUM cu tema: “Aprobarea încheierii prin schimb de scrisori a Programului de cooperare pe anul 2014 intre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova în baza articolului 1 al Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistența tehnica și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 (Acord), a primului Protocol Adițional la Acord, semnat la Chișinau la 23 septembrie 2010 și a celui de-al doilea Protocol Adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinau la 16 august 2011

Sursa:
Guvernul României | Foto: Sxc.hu

Fara comentarii

Scrie un comentariu