18 Octombrie, 2019

Şedinţa de Guvern din 17 septembrie 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa de Guvern din data de 17 septembrie 2014 au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătățirea calității și eficienției sistemului sanitar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014

• PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protoculului adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adițional (Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005

• PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția polulației afectate de inundații în perioada 12-15 septembrie 2014

• HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor materiale de construcții și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru populația afectată de calamitățile înregistrate în luna iulie 2014 în județul Vâlcea

• HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

• HOTĂRÂRE privind abrogarea alineatelor (2), (3) și (5) ale art. 565 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

• HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

• HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018

• HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie ”Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecției mediului, semnat la Ierusalim, la data de 24 iunie 2014

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ”RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE”-SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ”SANEVIT 2003”-SA Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC COMALEX SA Alexandria, aflată în portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

• HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, din administrarea Bibliotecii Naționale a României și a Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Național de Artă Contemporană a României

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea măsurilor privind derularea programului național Cantus Mundi, gestionat de Corul Național de Cameră ”Madrigal”

• HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Școlii Naționale de Grefieri, în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud și în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

• HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2014, pentru unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații

• HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014

• HOTĂRÂRE privind implementarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

• HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru finantarea unor proiecte culturale

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: Aprobare pentru semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal

• MEMORANDUM cu tema: Subscrierea suplimentară de către România a acțiunilor nealocate în cadrul creșterii selective de capital a Corporației Financiare Internaționale (IFC)

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Memorandumului de Implementare: “Aranjamente între statele membre implicate în Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020” de către Guvernul României

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării de către România a Programului de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 precum și aprobarea semnării Acordului între Statele Membre și Autoritatea de Management privind implementarea acestuia

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării, de către România, a Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020, precum și aprobarea semnării scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană și mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să realizeze modificările solicitate în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană și să retransmită documentul către Comisia Europeană

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea competenței Comitetului interministerial pentru identificarea soluțiilor de reorganizare și relansare a activităților desfășurate de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie “Cantacuzino”

Sursa: Guvern | Foto: Free Images

Fara comentarii

Scrie un comentariu