20 Februarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 17 iulie: actele normative care ar putea fi incluse pe agendă

Astăzi la ora 12:00 va începe şedinţa săptămânală a Guvernului României. Actele normative care ar putea fi incluse pe agendă sunt următoarele:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege pentru aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale;

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi a Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art.4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României.

PROIECTE DE ORDONANŢĂ

• Proiect de ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor:

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea pistei 08R-26L AIHCB (inclusiv racordurile cu căile de rulare şi buzunar 26L)” cuprins în cadrul obiectivului de investiţii „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni”;

• Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, a unei construcţii aflată în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea demolării;

• Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.11 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea demolării;

• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013;

• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

• Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor 23 August şi Poarta Albă, judeţul Constanţa;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Chevereşu Mare şi Săcălaz, judeţul Timiş;

• Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public al județului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt;

• Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrica”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Planul de Acţiuni pentru deblocarea Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” conform scrisorii Comisiei Europene (CE) – DG REGIO nr. ARES (2013) 2582807 din 5 iulie 2013;

• Memorandum cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor în vederea încheierii unui Protocol de modificare a Convenţiei între România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996, precum şi aprobarea semnării Protocolului respectiv;

• Memorandum cu tema: Aprobarea actualizării componenţei delegaţiei României în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare al programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;

• Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Ovidiu Puţura, secretar de stat, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al SC „Metrorex”SA, companie de interes public şi strategic la care Statul Român prin Ministerul Transporturilor deţine calitatea de acţionar unic.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu