23 Iulie, 2019

Şedinţa de Guvern din 15 octombrie 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa de Guvern din data de 15 octombrie 2014 au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

 • PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi Statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013
 • PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010
 • PROIECT DE LEGE privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013
 • PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare
ORDONANŢE DE URGENŢĂ

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative
HOTĂRÂRI

 • HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice
 • HOTĂRÂRE privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de minimis ”Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 și 2014
 • HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională “Unifarm” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
 • MEMORANDUM cu tema: Majorarea numărului de personal şi a cheltuielilor de natură salarială aferente în anul 2014 de către Compania Naţională “Unifarm” – S.A.
 • HOTĂRÂRE privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 825/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800″ din cadrul obiectivului de investiție ”Varianta de ocolire Domașnea”
 • HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 348/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a, judeţul Bihor”
 • HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara (UM 0451), a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor din Anexa nr.1 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, precum şi a denumirii unor bunuri imobile
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare in perimetrul EX-25 Luceafarul, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Petro Ventures Europe B.V., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1022/2011
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2014
 • HOTĂRÂRE privind prorogarea unui termen prevazut de Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor Statului în Energie – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Dunării Fluviale”- S.A Giurgiu aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” pentru administraţiile bazinale de apă
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului Naţional pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal”, B-dul. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiții ”C.N.I.” – S.A.
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”, str. Constantin Brâncuşi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A.
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Naţional de Tenis”, B-dul. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, municipiul Bucureşti, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A.
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Multifuncţională cu 3000 de locuri”, str. Lunca Oltului în, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A.
 • HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului-teren, situat în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură în domeniul public al oraşului Năsăud
 • HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Cenade şi Noşlac, judeţul Alba
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Frumoasa, judeţul Teleorman
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Zlatna, judeţul Alba
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiș
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii.
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Compania Nationala „Posta Romana” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informationala
 • HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului MDRAP pe anul 2014 din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
 • HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului MAPN pe anul 2014 din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
 • HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului MTS pe anul 2014 din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
MEMORANDUMURI

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Italia, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul de Interne din Republica Franceză, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Poloneză, Ministerul Afacerilor Interne din România, Ministerul Apărării din Regatul Spaniei, Ministerul Apărării din Regatul Olandei, Guvernul Republicii Turcia şi Comandametul Suprem Aliat pentru Transformare referitor la relaţia funcţională privind Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de stabilitate (NATO SP COE) şi a Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Italia, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul de Interne din Republica Franceză, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Poloneză, Ministerul Afacerilor Interne din România, Ministerul Apărării din Regatul Spaniei, Ministerul Apărării din Regatul Olandei și Guvernul Republicii Turcia referitor la organizarea, administrarea și funcționarea Centrului de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate (NATO SP COE)
 • MEMORANDUM cu tema: 1. Aprobarea participării delegaţiei României la cea de-a 19-a Conferinţă a Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) care se va desfăşura în Busan, Republica Coreea, în perioada 20 octombrie-7 noiembrie 2014; 2. Aprobarea sprijinirii candidaturilor pentru care România a încheiat acorduri de susţinere reciprocă şi continuarea negocierilor în vederea promovării candidaturii ţării noastre; 3. Aprobarea negocierii şi semnării Actelor Finale ale celei de-a 19-a Conferinţe a Plenipotenţiarilor UIT; 4. Aprobarea menținerii contribuție României la bugetul UIT pentru perioada 2016-2019, clasa României de contribuție fiind de 1 unitate contributivă
 • MEMORANDUM cu tema: Tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală
 • MEMORANDUM cu tema: Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Australiei privind intrarea în scop turistic a cetăţenilor celor două state posesori de paşapoarte simple cu posibilitatea desfășurării de activități lucrative
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorarii cheltuielilor de natura salariala peste limita indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2014, la Societatea Hidroelectrica Serv SA ca urmare a extinderii, la nivel de an, a realizarilor anului 2013 (4,84 luni)
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de către Guvernul României a variantei revizuite a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, ca urmare a comentariilor primite de la Comisia Europeană şi mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să realizeze modificările ulterioare solicitate în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană şi să retransmită documentul către Comisia Europeană

Sursa: Guvern | Foto: Free Images

Fara comentarii

Scrie un comentariu