24 Aprilie, 2019

Şedinţa de Guvern din 15 ianuarie 2014: actele normative care ar putea fi incluse pe agendă

În şedinţa de Guvern de azi (ora 12:00) ar putea fi incluse pe agendă următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York, la 3 iunie 2013

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

• Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria”

• Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Organizaţia pentru Alimente şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO), în România, la Bucureşti, a celei de a 38-a reuniune a Comisiei Europene pentru Agricultura (ECA) şi a celei de a 29-a Conferinţe Regionale pentru Europa şi Asia Centrală (ERC), a reuniunii ONG-urilor şi societăţii civile, precum şi a evenimentelor conexe, în perioada 29 martie-04 aprilie 2014

• Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

• Proiect de hotărâre pentru modificarea poziţiei nr.7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bucerdea Grândoasă, Ciugud şi Stremt, judeţul Alba

• Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.18 la Hotărârea Guvernului nr.447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

• Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.19 la Hotărârea Guvernului nr.975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinți

• Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, şi pentru actualizarea anexei nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.17 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Organizarea în România, în colaborare cu Banca Mondială, a celei de-a patra Conferinţe anuale în cadrul Programului Global de Obligaţiuni al Pieţelor Emergente în Monedă Locală (GEMLOC) în perioada 12-14 martie 2014

• Memorandum cu tema: Aprobarea deblocării a 9 posturi vacante din Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, Unitatea Specială de Aviaţie Caransebeş

Fara comentarii

Scrie un comentariu