21 August, 2019

Şedinţa de Guvern din 12 martie 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa săptămânală din 12 martie, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 22 octombrie 2013

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2013 şi la Paris la 20 decembrie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliul Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

• HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.32/2011 privind desemnarea Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei , în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată

• HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

• HOTĂRÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Valea Doftanei şi în administrarea Consiliului local al comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova

• HOTĂRÂRE privind trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Runcu şi în administrarea Consiliului local al comunei Runcu, judeţul Gorj

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: - Aprobarea raportului negocierii Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 250 mil. euro în vederea susţinerii implementării Proiectului privind reforma sectorului sanitar-îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar; - Aprobarea semnării textului negociat al Acordului de împrumut (inclusiv a Scrisorilor Suplimentare); - Acordarea împuternicirii de semnare a Acordului de împrumut Ministrului finanţelor publice şi Ministrului delegat pentru buget

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, în forma rezultată din negocierile bilaterale româno-ucrainene care s-au desfăşurat la Kiev în perioada 7-10 martie 2014

Fara comentarii

Scrie un comentariu