22 Aprilie, 2019

Şedinţa de Guvern din 12 februarie 2014: acte normative adoptate

În şedinţa Guvernului României din data de 12 februarie 2014 au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea si funcționarea Comitetului National pentru Situații Speciale de Urgență

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 şi, respectiv 30 septembrie 2013, la Acordul de împrumut în valoare de 60 milioane dolari SUA, dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului ”Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A.

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului celei de-a noua reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la Budapesta, la 26 noiembrie 2013, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti, la 26 mai 1997

• HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat pentru compensaţii reprezentând contravaloarea masei  lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000

• HOTĂRÂRE privind măsurile de gestionare a mercurului metalic considerat deşeu, respectiv pentru aprobarea criteriilor specifice de depozitare a acestuia

• HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei Internaţionale a Apei din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

• HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

• HOTĂRÂRE privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

• HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii de Guvern nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi şi pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Boiţa, Cârtişoara, Loamneş, Marpod, Păuca, Poplaca şi Şura Mică, judeţul Sibiu

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje, la 3 iulie 2013

• HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare

• HOTĂRÂRE privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului și suma alocată acestui ajutor de stat

Sursa: Guvernul României | Foto: Sxc.hu

Fara comentarii

Scrie un comentariu