22 Februarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 11 septembrie 2013: acte normative adoptate

În şedinţa Guvernului României din data de 11 septembrie au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE (se trimit Parlamentului)

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.294/2007 privind derularea, în România, a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate;

Proiect de lege privind invenţiile de serviciu;

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;

Proiect de lege pentru modificarea Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

Proiect de lege pentru completarea art. 43 din Legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.

HOTĂRÂRI

Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului semnat la Bucureşti, la 9 mai 2013, la Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Consiliul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington, la 18 septembrie 2002;

Hotărâre pentru aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;

Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr.3 convenit prin scrisoarea semnată între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Luxemburg, la 1 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006;

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A.;

Hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Siret, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară;

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.74/2011 privind siguranţa jucăriilor;

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie publică „Podul rutier la Arginteşti peste Jiu, pe DN 6 km 268+371”, judeţul Mehedinţi;

Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013;

Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.257/2005 privind înfiinţarea, pe lângă Ministerul Justiţiei, a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;

Hotărâre pentru modificarea anexei.nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj.

MEMORANDUMURI

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” de la Bucureşti;

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de colaborare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba;

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind împiedicarea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale;

Memorandum cu tema: aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale din Republica Polonă privind cooperarea în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică.

Fara comentarii

Scrie un comentariu