20 Aprilie, 2019

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 24 iunie 2014: Acte normative adoptate în calitate de Cameră decizională

În şedinţa din 24 iunie 2014, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de Cameră decizională, următoarele acte normative:

• Proiect de Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006;

• Propunere legislativă privind performanţa energetică a cladirilor din România;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Sişeşti” – Staţiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila;

• Proiect de Lege privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile publice;

• Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

• Propunere legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice;

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Art.10, 12 şi 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării ” cu modificările şi completările ulterioare;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

• Propunere legislativă pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de actioner al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” -S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2014 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice.

Fara comentarii

Scrie un comentariu