23 August, 2017

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 mai: acte normative adoptate

În urma şedinţei din 14 mai, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de Cameră decizională, un număr de opt proiecte de lege.

Lista proiectelor adoptate:

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrîni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri-financiare;

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;

• Proiect de Lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu